Toezeggingen

Zoekresultaten (4)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Buitenlandse Zaken, Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest. De minister zegt toe de Kamer te informeren als er gedurende het begrotingsjaar 2024 te weinig geld blijkt te zijn in artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde voor de financiering van projecten die samenwerking en verzoening van Palestijnen en Israƫli's

TZ202402-116

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan. De minister zegt toe in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken terug te komen op de vraag welke EU-lidstaten al de stap hebben gezet tot erkenning van de Armeense genocide.

TZ202212-057

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister zegt toe binnen een paar weken schriftelijk terug te komen op vermeende oorlogsmisdaden door Azerbeidzjan en de positie van buurlanden.

TZ202210-128

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Toezegging bij Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking . De minister zegt toe de Kamer per brief voor de begrotingsbehandeling te informeren over de uitkomst van het overleg over de SDG-toets.

TZ202210-028

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.