Toezeggingen

Zoekresultaten (162)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister gaat kijken hoe zij het overzicht van knelpunten in de stand van de uitvoering inzichtelijker kan maken en neemt dit mee in de volgende stand van de uitvoering.

TZ202404-022

Toegezegd aan Oostenbruggen, T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister informeert de Kamer in de volgende stand van de uitvoering over haar gesprek met UWV over de verbreding van signalen bij de Maatwerkplaats.

TZ202404-021

Toegezegd aan Dijk, I. van

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister informeert de kamer in de brief over sociaal-medisch beoordelen - die komt voor de zomer van 2024 - over misbruik van dwangsommen bij de WIA.

TZ202404-020

Toegezegd aan Flach, A.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister zegt toe de Kamer na de voorjaarsbesluitvorming te informeren over de loonloze tijdvakken.

TZ202404-019

Toegezegd aan Flach, A.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie

Toezegging bij Inburgering en integratie. De minister informeert de Kamer na afloop van de termijn van zes maanden over de stand van zaken met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens.

TZ202310-042

Toezeggingen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen. De minister zegt toe de Kamer in de eerste helft van 2023 te informeren over de gevolgen van het invoeren van loonkostensubsidie in de Wajong en WIA.

TZ202301-017

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zal schriftelijk reageren op het tienpuntenplan SGP 'Versterken maatschappelijk initiatief rondom armoede en schulden' in de volgende voortgangsrapportage Geldzorgen, armoede en schulden.

TZ202307-050

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister zal in de volgende Stand van de uitvoering ingaan op de systematiek van de kinderbijslag.

TZ202306-325

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe in de derde voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden terug te komen op de groep die niet bereikt wordt, maar wel recht heeft op regelingen of een hulpvraag heeft.

TZ202402-020

Toegezegd aan Palmen, S.T.P.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe de Kamer in de derde voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden te informeren over ondersteuningsaanbod aan mkb-werkgevers wat betreft vroegsignalering van schulden.

TZ202402-019

Toegezegd aan Kort, A.H.J. de

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe het actieplan betreffende de basisdienstverlening voor schuldhulpverlening rond de zomer 2024 naar de Kamer te sturen.

TZ202402-018

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe in de derde voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden de planning en voortgang van de Rijksincassovisie op te nemen, specifiek met betrekking tot het borgen van het bestaansminimum bij invordering, en in te gaan op de motie Kat/Kathmann (Kamerstuk 36410-XV-42).

TZ202402-017

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe de Kamer in de derde voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden te informeren over hoe het kabinet het effect van de BNPL-gedragscode gaat monitoren.

TZ202402-015

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe in de brief over het afsluiten van water, die uiterlijk in april 2024 naar de Kamer wordt verzonden, ook te reflecteren op de criteria die hiervoor gelden ten opzichte van de criteria die gelden voor gas- en elektra-afsluitingen.

TZ202402-016

Toegezegd aan Synhaeve, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe de impactanalyse van de Wsnp in het eerste kwartaal van 2025 naar de Kamer te sturen.

TZ202402-014

Toegezegd aan Kort, A.H.J. de