Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister komt voor de begrotingsbehandeling SZW terug op de vraag van het lid Omtzigt over de voorlichting door het UWV over arbeidskorting.

TZ202306-326

Toegezegd aan Omtzigt, P.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting

Toezegging bij Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067) - voortzetting.

TZ202211-056

Toegezegd aan Omtzigt, P.H.