Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe de Kamer in de derde voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden te informeren over ondersteuningsaanbod aan mkb-werkgevers wat betreft vroegsignalering van schulden.

TZ202402-019

Toegezegd aan Kort, A.H.J. de

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe de impactanalyse van de Wsnp in het eerste kwartaal van 2025 naar de Kamer te sturen.

TZ202402-014

Toegezegd aan Kort, A.H.J. de

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmigratie

Toezegging bij Arbeidsmigratie. De minister gaat met collega in gesprek over de mogelijkheid van het idee van een uitschrijfplicht bij gemeenten voor arbeidsmigranten.

TZ202305-159

Toegezegd aan Kort, A.H.J. de

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister zegt toe te verkennen wat er al bekend is over hoe de overheid werkgever tegemoet treedt met betrekking tot de sociale zekerheid en hierop terug te komen voor het einde van 2023.

TZ202304-001

Toegezegd aan Kort, A.H.J. de

Toezeggingen

Toezegging bij Participatiewet

Toezegging bij Participatiewet. De minister zegt toe de modelverordening die wordt opgesteld door VNG met betrekking tot de jobcoach aan de Kamer te sturen.

TZ202212-100

Toegezegd aan Kort, A.H.J. de