Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister zal in de volgende Stand van de uitvoering ingaan op de systematiek van de kinderbijslag.

TZ202306-325

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe in de derde voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden terug te komen op de groep die niet bereikt wordt, maar wel recht heeft op regelingen of een hulpvraag heeft.

TZ202402-020

Toegezegd aan Palmen, S.T.P.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe de Kamer in de derde voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden te informeren over ondersteuningsaanbod aan mkb-werkgevers wat betreft vroegsignalering van schulden.

TZ202402-019

Toegezegd aan Kort, A.H.J. de

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe het actieplan betreffende de basisdienstverlening voor schuldhulpverlening rond de zomer 2024 naar de Kamer te sturen.

TZ202402-018

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe in de derde voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden de planning en voortgang van de Rijksincassovisie op te nemen, specifiek met betrekking tot het borgen van het bestaansminimum bij invordering, en in te gaan op de motie Kat/Kathmann (Kamerstuk 36410-XV-42).

TZ202402-017

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe in de brief over het afsluiten van water, die uiterlijk in april 2024 naar de Kamer wordt verzonden, ook te reflecteren op de criteria die hiervoor gelden ten opzichte van de criteria die gelden voor gas- en elektra-afsluitingen.

TZ202402-016

Toegezegd aan Synhaeve, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid. De minister zegt toe in in de volgende voortgangsbrief in Q2 van 2024 te gaan op verschillende opties rondom keuringen voor de WGA.

TZ202402-011

Toegezegd aan Flach, A.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid. De minister zegt toe te beschouwen of de belangen van flexkrachten voldoende worden meegenomen bij medezeggenschap.

TZ202402-010

Toegezegd aan Oostenbruggen, T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid. De minister zegt in het kader van het rapport over de hervorming van het toeslagenstelsel een aantal voorbeelden aan de Kamer te sturen waarbij arbeidsparticipatie kwantitatief geduid wordt.

TZ202402-009

Toegezegd aan Aartsen, A.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid. De minister zegt toe uit te zoeken of het op lokaal niveau mogelijk is om arbeidsrechtelijke maatregelen te nemen en de Kamer hier voor de zomer van 2024 over te informeren.

TZ202402-008

Toegezegd aan Patijn, M.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid. De minister zegt toe het voorstel om het concurrentiebeding te verbieden tot een salaris van anderhalf maal modaal ambtelijk uit te werken en deze ambtelijke uitwerking voor de zomer 2024 aan de Kamer toe te sturen.

TZ202402-007

Toegezegd aan Oostenbruggen, T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023)

Toezegging bij Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2023). De minister stuurt samen met min APP een brief over het samenspel inburgeringswet en Participatiewet in de richting van mevrouw Podt.

TZ202304-018

Toegezegd aan Podt, A.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeid en zorg

Toezegging bij Arbeid en zorg. De minister zegt toe de Kamer na de zomer te informeren over de eventuele stelselwijzigingen en financiƫle consequenties voor het vereenvoudigen van de verlofregelingen.

TZ202301-044

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd

Toezegging bij Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd. De minister gaat afstandsonderwijs voor statushouders onderzoeken en informeert de Kamer hierover na de zomer.

TZ202304-165

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie

Toezegging bij Inburgering en integratie. De minister komt in de volgende uitvoeringsbrief terug op de stand van zaken met betrekking tot (de problemen bij) het aanvragen van toeslagen door statushouders.

TZ202310-044

Toegezegd aan Kathmann, B.C.