Toezeggingen

Zoekresultaten (229)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de eerste week van februari te informeren over de inrichting van het schadefonds voor Ter Apel.

TZ202401-010

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om de voor- en nadelen van de opt-out van Denemarken in kaart te brengen en die informatie in januari aan de Kamer te sturen.

TZ202401-003

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister stuurt uiterlijk begin 2024 een brief over de toekomstscenario's voor de forensische zorg.

TZ202302-079

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister stuurt in het derde kwartaal een voortgangsbrief over de forensische zorg waarin in ieder geval wordt opgenomen: - de manier van bekostiging van de forensische zorg; - de periodieke publicatie van cijfers in de forensische zorg, waaronder het aantal mogelijke misdrijven gepleegd door ontsnapte

TZ202302-078

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister informeert de Kamer na de zomer over de inrichting van het landelijk afstemmingsoverleg (met G4).

TZ202306-152

Toegezegd aan Michon-Derkzen, I.J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister zegt toe in het eerste kwartaal van 2023 de Kamer te informeren over de wijze waarop zij inzicht kan geven in de kosten van terugkeer van uitreizigers als zijn terug in Nederland zijn (bijv. jeugdbescherming, detentie, vervolging). NB: het gaat dus niet om de kosten van de operatie om de

TZ202211-242

Toezeggingen

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie . De staatssecretaris van J&V zegt toe in Q1 2024 de Kamer te informeren over de verkenning welke maatregelen mogelijk zijn om op grond van nationale veiligheid beperkingen op te leggen aan de verlening van erkend referentstatus.

TZ202401-047

Toezeggingen

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie . De staatssecretaris zegt toe de Kamer in februari 2024 te informeren over het mogelijk voortaan vertrouwelijk delen van landenbeleid en werkinstructies van de IND.

TZ202401-046

Toezeggingen

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie . De staatssecretaris van J&V zegt toe de Kamer binnen een maand te informeren over een concreet tijdpad voor de uitwerking van de motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over mogelijkheden verkennen om antisemitisme als weigerings- of intrekkingsgrond zwaarder mee te wegen

TZ202401-045

Toezeggingen

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie . De staatssecretaris van J&V zegt toe de Kamer voor 22 februari 2024 te informeren over de uitwerking van het schadefonds voor ondernemers in de gemeente Westerwolde.

TZ202401-044

Toezeggingen

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie . De staatssecretaris van J&V zal de wens om de verslagen van de provinciale en landelijke regietafels openbaar te maken met hen bespreken en de Kamer informeren over de uitkomsten van die gesprekken.

TZ202401-043

Toezeggingen

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie . De staatssecretaris van J&V zegt toe structureel te monitoren welke aanscherpingen in het asielbeleid worden doorgevoerd in ons omringende landen en de Kamer daarover eens per kwartaal te informeren.

TZ202401-042

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om, voor het wetgevingsoverleg over het begrotingsdeel migratie van 29 januari aanstaande, de Kamer een overzicht te sturen van de landen die wel en niet goed meewerken aan terugkeer.

TZ202401-005

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om de voor- en nadelen van de opt-out van Denemarken in kaart te brengen en die informatie in januari aan de Kamer te sturen.

TZ202401-012

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris informeert de Kamer voor de begrotingsbehandeling over de mogelijkheden voor het continueren van de inzet van Oekraïense psychologen.

TZ202401-011