Toezeggingen

Zoekresultaten (242)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Toezeggingen

Toezegging bij Gesubsidieerde rechtsbijstand

Toezegging bij Gesubsidieerde rechtsbijstand. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer voor 27 oktober 2023 te informeren over de indexeringssystematiek voor de sociale advocatuur.

TZ202310-057

Toezeggingen

Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen

Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer eind 1e kwartaal 2024 te informeren over de verkenning om delen van gratiebeslissingen openbaar te maken.

TZ202310-060

Toezeggingen

Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen

Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen. De minister van Justitie en Veiligheid zegt toe in de eerstvolgende halfjaarrapportage politie in te gaan op de efficiency taakstelling van €19 miljoen voor de politie.

TZ202310-059

Toezeggingen

Toezegging bij Gesubsidieerde rechtsbijstand

Toezegging bij Gesubsidieerde rechtsbijstand. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer eind eerste kwartaal 2024 te informeren over de voor- en nadelen van het na afloop declareren op basis van het tarief dat gold in het jaar waarin de zaak aanving.

TZ202310-058

Toezeggingen

Toezegging bij Gesubsidieerde rechtsbijstand

Toezegging bij Gesubsidieerde rechtsbijstand. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer voor 27 oktober 2023 een contourenbrief te sturen naar aanleiding van de motie van de leden Ellian en Knops over het ontwikkelen van één centraal mediatorsregister.

TZ202310-056

Toezeggingen

Toezegging bij Gesubsidieerde rechtsbijstand

Toezegging bij Gesubsidieerde rechtsbijstand. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer voor het einde van het jaar te informeren over oplossingen voor ongewenste prikkels om te procederen, bijvoorbeeld door no cure no pay bureaus, na overleg met betrokken organisaties en de ministeries van Financiën en BZK.

TZ202310-055

Toezeggingen

Toezegging bij Femicide

Toezegging bij Femicide. De minister stuurt de uitkomsten van de landelijke monitor van Veilig Thuis zo spoedig mogelijk nadat deze beschikbaar zijn naar de Kamer.

TZ202310-054

Toezeggingen

Toezegging bij Femicide

Toezegging bij Femicide. De minister stuurt de contouren van het integrale plan van aanpak in het voorjaar van 2024 naar de Kamer, en gaat in dit integrale plan in op de volgende punten: de afzonderlijke strafbaarstelling van femicide, de uitkomsten van de afspraken met de uitvoeringsorganisaties over deskundigheidsbevordering en opleiding, het

TZ202310-053

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris brengt verslag uit over zijn bezoek aan Ter Apel van 28 juli 2023.

TZ202307-102

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris maakt inzichtelijk welke hobbels ter tafel komen bij de provinciale regietafels.

TZ202307-101

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris stuurt een brief over de gesprekken met België en Duitsland over de vraag of je gegevens over overlast van individuen mag uitwisselen.

TZ202307-100

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris stuurt de evaluatie over wat er afgelopen zomer is misgegaan in de opvang.

TZ202307-099

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris stuurt een brief over de geactualiseerde handleiding voor de crisisnoodopvang.

TZ202307-098

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris stuurt een brief naar aanleiding van de vraag van het lid Podt (D66) over het verplicht melden in Ter Apel door kinderen onder 15 jaar.

TZ202307-097

Toegezegd aan Podt, A.

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris komt schriftelijk terug op de vraag van het lid Van den Brink (CDA) over veiligelanders en Dublinclaimanten via spoor 2 snel door de procedure laten leiden.

TZ202307-096

Toegezegd aan Brink, G. van den