Toezeggingen

Zoekresultaten (229)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om de Kamer vóór de behandeling van het begrotingsdeel migratie op 29 januari aanstaande te informeren over financiële compensatie voor de gemeente Westerwolde voor de kosten die de gemeente voor jeugdzorg maakt.

TZ202401-008

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om de Kamer in de week van 15 januari te informeren over vijf van de zes moties van het lid Brekelmans, onder andere over het niet meer openbaar maken van het landenbeleid en het toepassen van het voordeel van de twijfel.

TZ202401-007

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om de Kamer begin 2024 te informeren over mogelijkheden tot uitbreiding van de logeerregeling.

TZ202401-006

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om de Kamer te informeren wanneer er ontwikkelingen zijn inzake de overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en Rwanda over de opvang van asielzoekers.

TZ202401-004

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om de voor- en nadelen van de opt-out van Denemarken in kaart te brengen en die informatie in januari aan de Kamer te sturen.

TZ202401-003

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om voor het weekend een eerste reactie op het migratiepact naar de Kamer te sturen. In januari volgt dan een nadere uitwerking.

TZ202401-002

Toezeggingen

Toezegging bij Civielrechtelijke onderwerpen

Toezegging bij Civielrechtelijke onderwerpen. De minister voor Rechtsbescherming informeert de Kamer voor de zomer van 2023 over het effectueren van civiele vonnissen naar aanleiding van gesprekken met de KBVG, en gaat daarbij ook in op de motie van de leden Van Nispen en Ellian (Kamerstuk 28684, nr. 680).

TZ202211-087

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister zegt toe in de periodieke brief over de aanpak, enkele voorbeelden die geëvalueerd zijn (Versterkingsgelden), nader toelichten.

TZ202401-001

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister van Justitie en Veiligheid komt begin 2024 terug op het HARP-team vuurwerk en welke soorten post hieronder vallen.

TZ202312-038

Toegezegd aan Michon-Derkzen, I.J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister van Justitie en Veiligheid zal uiterlijk 1 maart terugkomen op haar gesprek met de VNG over de neutraliteit van het boa-uniform.

TZ202312-037

Toezeggingen

Toezegging bij Politie

Toezegging bij Politie. De minister van Justitie en Veiligheid komt in het volgende halfjaarbericht politie terug op de volgende onderwerpen: 1. de triggers voor uitstroom uit de politieorganisatie; 2. de samenwerking tussen politie en Defensie met het zicht op zijinstroom; 3. de modernisering van het sterktebegrip, dat nader geconcretiseerd wordt;

TZ202312-036

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister komt in het eerste kwartaal terug op de IHRA-definitie.

TZ202312-035

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister stuurt in januari een nadere fenomeenanalyse over "soevereinen" en anti-institutioneel extremisme.

TZ202312-034

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister zal per brief ingaan op het risico op recidive TA's t.o.v. landen om ons heen.

TZ202312-033

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister deelt z.s.m. met de Kamer de bevindingen t.a.v. de "redirect methode" (motie-Kuik 2022)?

TZ202312-032