Toezeggingen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Nispen, M. van

Toezeggingen

Toezegging bij Brandweer en crisisbeheersing

Toezegging bij Brandweer en crisisbeheersing. De minister komt voor het tweeminutendebat terug op de vragen over de blusinstructie in relatie tot vuurwerk en daarbij wordt ook ingegaan op het nader onderzoek.

TZ202302-041

Toegezegd aan Nispen, M. van

Toezeggingen

Toezegging bij Brandweer en crisisbeheersing

Toezegging bij Brandweer en crisisbeheersing. De minister komt schriftelijk terug op de door het lid Van Nispen (SP) gestelde vragen over onder andere de cijfers over de afname van brandweerkazernes en de vrijwillige brandweer. Daarbij wordt ingegaan op de cijfers van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers en de problemen zoals die er zijn in de

TZ202302-040

Toegezegd aan Nispen, M. van