Toezeggingen

Zoekresultaten (3)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Ellian, U.

Toezeggingen

Toezegging bij Personen- en familierecht

Toezegging bij Personen- en familierecht. De minister ligt per brief toe hoe gekomen is tot de keuze voor stichting Wereldkinderen. De minister zal deze brief voorafgaand aan het Tweeminutendebat aan de Kamer doen toekomen.

TZ202303-069

Toegezegd aan Ellian, U.

Toezeggingen

Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen

Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen. De minister voor Rechtsbescherming laat naar aanleiding van een vraag over onvindbare veroordeelden de Kamer per brief weten wat de inzet in EU-verband is als het gaat om de 180-dagen en het al dan niet overnemen van straffen van veroordeelden.

TZ202302-027

Toegezegd aan Ellian, U.

Toezeggingen

Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen

Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen. De minister van Justitie en Veiligheid stuurt voor de zomer haar reactie op het onderzoek naar het gebruik van genealogische technologie in onderzoek naar Cold Cases.

TZ202302-025

Toegezegd aan Ellian, U.