Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris komt schriftelijk terug op de vraag van het lid Van den Brink (CDA) over veiligelanders en Dublinclaimanten via spoor 2 snel door de procedure laten leiden.

TZ202307-096

Toegezegd aan Brink, G. van den