Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Toezegging bij JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid). De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt toe de Kamer te informeren over de financiƫle en operationele betrekkingen met Egypte.

TZ202404-001

Toezeggingen

Toezegging bij JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Toezegging bij JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid). De staatssecretaris zegt toe de Kamer een overzicht te sturen van projecten en organisaties die geld ontvangen dat is toegezegd aan Egypte.

TZ202403-089

Toezeggingen

Toezegging bij JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Toezegging bij JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid). De staatssecretaris van JenV zegt toe de Kamer te informeren over asielaanvragen van mensen die uit visumvrije landen reizen, zodra die informatie beschikbaar is.

TZ202403-088

Toezeggingen

Toezegging bij JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Toezegging bij JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid). De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt toe de Kamer na de besluitvorming van het Europees Parlement een brief te sturen met nadere informatie over het Migratiepact.

TZ202403-087

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt toe de Kamer periodiek een overzicht te sturen over het aantal derdelanders in de gemeentelijke opvang gekoppeld aan het aanvragen van asiel bij het COA.

TZ202403-086

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt toe de Kamer nadrukkelijk te informeren over de tekst van de declaration of intent, met daarbij als kanttekening dat dit sowieso kan met betrekking tot het proces en dat het afhankelijk is van de wederpartij of dit ook op de inhoud kan.

TZ202403-085

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt toe dat in de uitwerking van de motie van het lid Brekelmans over onderzoeken in hoeverre binnen de relevante juridische kaders de glijdende schaal kan worden aangepast de optie mee te nemen om voor een bepaald type delicten, zoals zedendelicten, de

TZ202403-084

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt toe de Kamer periodiek te informeren over het aanscherpen van criteria ten aanzien van schade aan ondernemers in Ter Apel door middel van rapportages.

TZ202403-083

Toezeggingen

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik. De minister komt in het halfjaarbericht politie terug op de vragen van het lid Uitermark over de commissie-Hendriks.

TZ202403-022

Toezeggingen

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik. De minister stuurt in het eerstvolgende halfjaarbericht politie een update over de doorlooptijden van zedenzaken en een nadere beantwoording van de vragen van mevrouw Mutluer ten aanzien van dit onderwerp.

TZ202403-021

Toegezegd aan Mutluer, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik. De minister komt in het najaar terug op de gestelde vragen over de fysieke inloop bij de Centra Seksueel Geweld (CSG's).

TZ202403-020

Toegezegd aan Krul, H.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik. De minister komt uiterlijk voor de zomer terug op de mogelijkheden van nader onderzoek naar de rol van 'enablers'.

TZ202403-019

Toegezegd aan Helder, L.M.J.S.

Toezeggingen

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik

Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik. De minister komt bij de voortgangsbrief zeden, in juni of juli, schriftelijk terug op de vragen van mevrouw Michon-Derkzen over de regelgeving ten aanzien van bedrijven met betrekking tot online seksueel overschrijdend gedrag. De minister informeert op verzoek van de heer Eerdmans de Kamer in deze

TZ202403-018

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de eerste week van februari te informeren over de inrichting van het schadefonds voor Ter Apel.

TZ202401-010

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om de voor- en nadelen van de opt-out van Denemarken in kaart te brengen en die informatie in januari aan de Kamer te sturen.

TZ202401-003