Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Cybercrime

Toezegging bij Cybercrime. De minister EZK informeert de Kamer per brief (najaar 2023) over het beter bekend maken van de positie van het Digital Trust Center (DTC) in het kader van van informatiedeling voor kleine bedrijven.

TZ202303-122

Toegezegd aan Mutluer, S.