Toezeggingen

Zoekresultaten (220)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt het lid Synhaeve toe om in de brief in april of uiterlijk in de volgende voortgangsrapportage terug te komen over hoe grote gemeenten nu gebruik maken van de middelen die er zijn m.b.t. problematische schulden en hoe jongeren worden geholpen in navolging van de motie-Kat.

TZ202403-065

Toegezegd aan Synhaeve, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe in de volgende voortgangsrapportage aan te geven wat mogelijke maatregelen ter versnelling van de afhandeling van bezwaren betekenen voor de planning.

TZ202403-060

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe om de Kamer zo snel mogelijk, maar in elk geval voor het meireces te voorzien van de planning van het verstrekken van de ouderdossiers.

TZ202403-063

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt het lid Synhaeve toe in gesprek te gaan met gemeenten en jongeren om in het kader van de brede ondersteuning 1) jongeren beter direct te kunnen doorverwijzen naar de betreffende afdeling van de gemeenten en 2) gemeenten beter te informeren. De staatssecretaris komt er in

TZ202403-062

Toegezegd aan Synhaeve, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris gaat in de volgende voortgangsrapportage dieper in op in welke situaties bezwaar wel of niet langs de BAC gaat en laat daar voorbeelden van zien.

TZ202403-061

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister zegt toe om in de geannoteerde agenda voor de Ecofinraad van april nader in te gaan op de administratieve lasten van het HVF en het spanningsveld tussen verantwoording en uitvoerbaarheid.

TZ202403-038

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister zegt toe om de Kamer te informeren over de uitkomsten van de rondetafel over defensie-investeringen.

TZ202403-037

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister zegt toe de Kamer te informeren over uitkomsten van onderzoek door de ACM naar concurrentie in de Nederlandse bancaire sector, verwacht voor de zomer. Dit is uiteraard afhankelijk van wanneer de ACM het onderzoek afrondt.

TZ202403-036

Toezeggingen

Toezegging bij Belastingdienst

Toezegging bij Belastingdienst. De staatssecretaris zal in de nadere informatie over de uitwerking van het recht op inzage van het eigen fiscale dossier onder andere ingaan op de definitie van het begrip "eigen dossier" in relatie tot de artikelen 8.42 en 8.29 van de Algemene wet bestuursrecht en de toepassingsreikwijdte van artikel 8.42.

TZ202403-035

Toezeggingen

Toezegging bij Belastingdienst

Toezegging bij Belastingdienst. De staatssecretaris heeft ook toegezegd dat, zodra de uitvoeringstoets van het wetsvoorstel Werkelijk rendement box 3 klaar is, hij de Kamer zal informeren over de uitkomst.

TZ202403-034

Toezeggingen

Toezegging bij Belastingdienst

Toezegging bij Belastingdienst. De staatssecretaris zal bij de actuele informatie over de coronabelastingschulden, bij de Voorjarsnota, ter verdieping ingaan op de achterliggende redenen van het niet-inbare bedrag, zoals de financiële positie van bedrijven en de personele bezetting bij de Belastingdienst.

TZ202403-032

Toezeggingen

Toezegging bij Toezicht op cryptomunten

Toezegging bij Toezicht op cryptomunten. De minister zal proberen inzicht te krijgen in welke types crypto's Nederlanders hebben en de Kamer nader informeren hierover

TZ202305-014

Toezeggingen

Toezegging bij Toezicht op cryptomunten

Toezegging bij Toezicht op cryptomunten. De minister zal na de zomer de Kamer nader informeren over mogelijke extra regels voor reclame en daarbij tevens de door de leden Van Weyenberg en Slootweg gestelde vragen in de tweede termijn van het debat beantwoorden.

TZ202305-015

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Heinen schriftelijk te reageren op de CEPS-studie ‘The Real Fiscal Cost of Central Bank Bond Buying’

TZ202303-031

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad). De minister reageert binnen een maand nader op de door het lid Van der Lee gestelde vragen over inspanningen in andere landen voor het in kaart brengen van klimaatrisico's

TZ202309-062

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der