Toezeggingen

Zoekresultaten (3)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën, Houwelingen, P. van

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën komt in het verslag van de Eurogroep-Ecofinraad schriftelijk terug op de vraag van het lid Van Houwelingen over het managen van de optelsom van publiek fysiek en digitaal geld door de ECB.

TZ202307-028

Toegezegd aan Houwelingen, P. van

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Van Houwelingen (FVD) om in het BNC-fiche bij de nog te verschijnen voorstellen inzake de Digitale euro terug te komen op zijn vraag inzake mogelijke concurrentieverstoring door een Digitale euro.

TZ202306-145

Toegezegd aan Houwelingen, P. van

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister zegt toe aan het lid Van Houwelingen enkele interne mails, waarnaar in de beslisnota’s bij de beantwoording van zijn schriftelijke vragen over het Digital Currency Global Consortium wordt verwezen, met de Kamer te delen.

TZ202305-047

Toegezegd aan Houwelingen, P. van