Toezeggingen

Zoekresultaten (14)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën, Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Heinen schriftelijk te reageren op de CEPS-studie ‘The Real Fiscal Cost of Central Bank Bond Buying’

TZ202303-031

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën komt schriftelijk terug op de vraag van het lid Heinen (VVD) over kennisname van de positie van de Raad van State inzake de rol van nationale begrotingsautoriteiten na het SGP-herzieningstraject en de mogelijk daaruit voortvloeiende aanpassing van de Wet houdbare overheidsfinanciën,

TZ202306-149

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Heinen (VVD) schriftelijk terug te komen op zijn vraag wat wordt bedoeld met een benchmark bij schuldafbouw in de context van de SG-herzieningsvoorstellen.

TZ202306-146

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister zal uiterlijk in het komende jaarverslag een overzicht opstellen van misgelopen dividenden bij staatsdeelnemingen.

TZ202212-163

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Heinen in het BNC-fiche schriftelijk terug te komen op zijn vraag naar de aard van een mogelijk nieuw eigen middel op basis van een bestaande statistiek uit de nationale rekeningen voor het bruto operationele resultaat van bedrijven.

TZ202307-030

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Heinen om voor de zomer, als de cijfers dan tenminste beschikbaar zijn, terug te komen op de vragen over de kapitaalpositie van de ECB en de mogelijke budgettaire gevolgen daarvan voor de eurolanden.

TZ202302-105

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister zal de Kamer nader informeren over de opties die er zijn voor het omgaan met het eigenaarschap van TenneT en de Kamer tijdig inzicht te geven in de richtingen en de voor- en nadelen daarvan.

TZ202212-160

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister zal ten aanzie van het afsprakenkader voor het netwerkbedrijf de Kamer bij wijziging hiervan de Kamer door middel van een voorhangprocedure informeren.

TZ202212-159

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Nota Deelnemingenbeleid

Toezegging bij Nota Deelnemingenbeleid. De minister zal de handboeken voor richtlijnen voor staatsdeelnemingen naar de Kamer sturen.

TZ202209-120

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Nota Deelnemingenbeleid

Toezegging bij Nota Deelnemingenbeleid. De staatssecretaris zal de Kamer in de loop van 2023 informeren over de evaluatie van Holland Casino en de Nederlandse Loterij. Dit is een toezegging aan de heer Heinen en mevrouw Van Dijk.

TZ202209-119

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad/IMF

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad/IMF. De minister zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van het lid Heinen of andere centrale banken met gelijksoortige problematiek kampen als De Nederlandsche Bank (i.c. verslechterende kapitaalpositie als gevolg van verwachte verliezen).

TZ202209-111

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad/IMF

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad/IMF. De minister zegt toe nader met DNB in overleg te treden over de verwachte verliezen en hierover terug te koppelen aan de Kamer, en in deze brief verschillende scenario’s op te nemen, welke verliezen daarbij horen en welke lessen daaruit te trekken zijn.

TZ202209-110

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad/IMF

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad/IMF. De minister zegt toe aan het lid Heinen zijn vraag over de mogelijkheden m.b.t. het sanctioneren van Belarus in IMF-verband door te geleiden naar de minister van Buitenlandse Zaken, met het verzoek hier schriftelijk op terug te komen.

TZ202209-109

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”. De minister zegt toe aan het lid Heinen (VVD) om in haar brief met verbetervoorstellen nader in te gaan op de bescherming van

TZ202209-102

Toegezegd aan Heinen, E.