Toezeggingen

Zoekresultaten (5)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën, Alkaya, M.Ö.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën komt schriftelijk terug op de vraag van het lid Alkaya (SP) inzake de wijze waarop geschillenbeslechting tussen de Europese Commissie en lidstaten vorm kan krijgen onder een herzien Stabiliteits- en Groeipact.

TZ202306-147

Toegezegd aan Alkaya, M.Ö.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister zegt toe aan het lid Alkaya in een toekomstige brief, voorafgaand dan wel gelijktijdig met het verschijnen van het BNC-fiche over de nog te publiceren wetgevende voorstellen van de Europese Commissie over de digitale euro, terug te komen op de rechtsgrondslag.

TZ202305-046

Toegezegd aan Alkaya, M.Ö.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Alkaya per brief terug te komen op zijn vraag of er ontwikkelingen zijn in de discussie over het vergemakkelijken van het overstappen naar een andere bank door de banknaam uit het IBAN-nummer te halen.

TZ202305-045

Toegezegd aan Alkaya, M.Ö.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Alkaya in het verslag terug te komen op het geen besproken is tijdens het informele ontbijt.

TZ202302-106

Toegezegd aan Alkaya, M.Ö.

Toezeggingen

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad)

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad). De minister zegt toe om na te denken over hoe we kunnen omgaan met het verdrag in verhouding tot het beleid van de ECB en daarop reflecteren. Zij zal de Kamer daarover informeren.

TZ202209-115

Toegezegd aan Alkaya, M.Ö.