Toezeggingen

Zoekresultaten (99)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Toezeggingen

Toezegging bij AVVN

Toezegging bij AVVN. De minister zegt toe de Kamer na de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2022 te informeren over de uitvoering van de motie-Jasper van Dijk (21501-02, nr. 2369) inzake het tegengaan van straffeloosheid in Jemen

TZ202209-003

Toegezegd aan Dijk, J.J. van

Toezeggingen

Toezegging bij AVVN

Toezegging bij AVVN. De minister zegt toe in het verslag van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2022 specifiek een terugkoppeling te geven over de Nederlandse inzet op het punt van migratie en het punt van bevroren Afghaanse tegoeden.

TZ202209-002

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid . De minister zegt toe de Kamer voor het einde van het jaar te informeren over de uitvoering van de motie-Brekelmans over buitenlandse bedreiging van de diaspora in Nederland als expliciet onderdeel van het mensenrechtenbeleid (32735, nr. 325) en over het binnenlandse meldpunt.

TZ202210-150

Toegezegd aan Valstar, P.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid . De minister zegt toe om in bilateraal verband, EU-verband en VN-verband te zullen pleiten voor een internationaal onderzoek naar de brand in de Iraanse gevangenis en de Kamer daar uiterlijk over twee weken over te informeren in een brief. Ook zal hij daarin een terugkoppeling geven van de mogelijkheden om Iran

TZ202210-149

Toegezegd aan Mulder, A.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister komt terug op het al dan niet sanctioneren van de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne, in het verslag van de RBZ.

TZ202210-133

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister komt binnen twee weken terug op de regeringsafvaardiging naar het WK voetbal in Qatar.

TZ202210-132

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister informeert de Kamer vóór het commissiedebat China over het EU-buitenlandbeleid ten aanzien van China, als het gaat om de gevolgen van Amerikaanse sancties tegen China.

TZ202210-131

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister zegt toe de Kamer te informeren over het kabinetsstandpunt over het advies van de Europese Commissie om de status van kandidaat-lidstaat toe te kennen aan Bosnië/Herzegovina.

TZ202210-130

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister zegt toe de Kamer te informeren over nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het besluit van de Hoge Vertegenwoordiger in Bosnië/Herzegovina om de kieswet te veranderen en de Nederlandse positie daarin.

TZ202210-129

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister zegt toe binnen een paar weken schriftelijk terug te komen op vermeende oorlogsmisdaden door Azerbeidzjan en de positie van buurlanden.

TZ202210-128

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister informeert de Kamer over de opzet en Nederlandse bijdrage van de monitoringsmissie in Armenië, zodra deze informatie beschikbaar is.

TZ202210-127

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister informeert de Kamer over de mogelijkheden voor telecombedrijven, zowel ten aanzien van internet als de vaste lijn, om te helpen communicatie mogelijk te maken in Iran.

TZ202210-126

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister bekijkt in hoeverre het mogelijk is om statistieken in kaart te brengen ten aanzien van gevluchte Russische minderheden in grenslanden en koppelt dit terug in het verslag van de RBZ.

TZ202210-125

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . In het verslag van de RBZ geeft de minister nadere informatie over het aantal visa dat is afgegeven voor kort verblijf aan Russische staatsburgers.

TZ202210-124

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022 . De minister koppelt voor het kerstreces terug aan de Kamer welke financiële opties EDEO ziet ten aanzien van de Europese Vredesfaciliteit (EPF).

TZ202210-123