Toezeggingen

Zoekresultaten (99)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken. De minister zegt toe de Kamer in de informatievoorziening over de Raad Buitenlandse Zaken te informeren over de uitvoering van de EU-monitoringsmissie in Armenië.

TZ202303-053

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken. De minister zegt toe om de Kamer in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 maart 2023 of per brief te informeren over de mogelijkheden om de Iraanse Revolutionaire Garde op de terroristenlijst te plaatsen en daarbij specifiek in te gaan op: a) voorbeelden uit het VK en de VS; b) opties voor een

TZ202303-052

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken. De minister zegt toe om in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 maart 2023 terug te komen op de vraag of de 2 miljard die binnen de Europese Vredesfaciliteit is voorzien voor de aanschaf en productie van munitie voldoende is om de productiecapaciteit voor munitie in Europa te versterken.

TZ202303-051

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken. De minister zegt toe om, in overleg met de minister van Justitie en Veiligheid, de Kamer in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari te informeren over de opvolging van meldingen door Iraniërs in Nederland inzake ongewenste buitenlandse beïnvloeding door Iran en daarbij de positie van de

TZ202301-025

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken. De minister zegt toe de Kamer in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari te informeren over de toegevoegde waarde van, en mogelijkheden voor, het ondersteunen van civil society door de financiering van satellietverbindingen.

TZ202301-024

Toegezegd aan Mulder, A.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken. De minister zegt toe het onderwerp 'omzeiling van sancties' in te brengen in de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari en daar in het verslag op terug te komen.

TZ202301-023

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023 (Artikel 100-procedure)

Toezegging bij Verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023 (Artikel 100-procedure). De minister zegt toe om bij de bredere dialoog inzake de relatie met Irak het punt van migratie en terugkeer te intensiveren, en de Kamer hier binnen drie maanden over te informeren via ofwel een

TZ202212-109

Toezeggingen

Toezegging bij Verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023 (Artikel 100-procedure)

Toezegging bij Verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023 (Artikel 100-procedure). De minister zegt toe om de Kamer periodiek te informeren over de voortgang ten aanzien van de Bewijzenbank inzake Jezidi-slachtoffers, bij nieuwe ontwikkelingen of via een voortgangsbrief.

TZ202212-108

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan. De minister zegt toe dat, indien een nieuwe EU-missie naar Niger op de agenda staat van de Raad Buitenlandse Zaken van 12 december 2022, hij de Kamer hierover voor het weekend zal informeren.

TZ202212-059

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan. De minister zegt toe voor het Kerstreces een brief te sturen aan de Kamer over uitvoering van de motie-Jasper van Dijk (36200 V, nr. 30) over de stand van zaken rond nucleaire ontwapening en modernisering van kernwapens in Nederland.

TZ202212-058

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan. De minister zegt toe in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken terug te komen op de vraag welke EU-lidstaten al de stap hebben gezet tot erkenning van de Armeense genocide.

TZ202212-057

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan. De minister zegt toe dat hij in één van de volgende verslagen over de Raad Buitenlandse Zaken de Kamer zal informeren over de stand van zaken ten aanzien van de groep van 650 Afghanen die door EU-lidstaten zouden worden opgenomen.

TZ202212-056

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan. De minister zegt toe dat hij in het verslag van de komende Raad Buitenlandse Zaken zal terugkomen op de uitvoering van de motie-Brekelmans en Agnes Mulder (36200 V, nr. 25) over het zich binnen de EU inzetten voor een Europese versie van OFAC, inclusief de rol van EDEO

TZ202212-055

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan. De minister zegt toe dat de Kamer uiterlijk maandagochtend 12 december 2022 wordt geïnformeerd over het kabinetsstandpunt inzake de ophoging van het financieringsplafond van de Europese Vredesfaciliteit.

TZ202212-054

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan. De minister zegt toe dat hij in zijn reeds eerder toegezegde brief over het bevriezen en confisqueren van Russische tegoeden ook zal ingaan op de mogelijkheid om dit te baseren op een VN-mandaat en eventuele rechterlijke uitspraken.

TZ202212-053

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.