Toezeggingen

Zoekresultaten (99)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Toezeggingen

Toezegging bij MH17

Toezegging bij MH17. De minister zegt toe dat hij de Kamer in een verslag van een Raad Buitenlandse Zaken zal informeren over zijn inspanningen om met Oekraïne tot afspraken te komen over de mogelijke uitlevering van de Russische veroordeelden en het laten uitzitten van de straf door de Oekraïense veroordeelde in de MH17-zaak, mochten deze

TZ202307-066

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea

Toezegging bij Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea. De minister zal de Kamer voorafgaand aan de plenaire afronding van het debat over de Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea per brief een nader antwoord sturen op de vraag van de heer Kuzu over de vervlechting van de civiele en militaire aspecten van de missie, specifiek de taakafbakening tussen

TZ202306-257

Toegezegd aan Kuzu, T.

Toezeggingen

Toezegging bij Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea

Toezegging bij Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea. De minister zegt toe in een volgend verslag van de Raad Algemene Zaken nader in te gaan op het bredere toekomstperspectief voor Bosnië.

TZ202306-256

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (VERPLAATST)

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (VERPLAATST). De minister zal de Kamer na de zomer per brief informeren over de mogelijkheden om een juridische basis te geven aan de confiscatie van bevroren Russische tegoeden t.b.v. de wederopbouw van Oekraïne, specifiek t.a.v. AVVN-resoluties en uitspraken van het Internationaal

TZ202306-244

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 mei 2023

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 mei 2023. De minister zegt toe dat de minister van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking de Kamer zo spoedig mogelijk zal informeren over de benoeming van een nieuwe speciaal gezant bedrijfsleven en wederopbouw Oekraïne.

TZ202305-077

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 mei 2023

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 mei 2023. De minister zegt toe de Kamer binnen een paar weken per brief te informeren over zijn inzet om pro-actief contact te zoeken met de mensen, van wie het paspoort nog op de Nederlandse ambassade in Soedan ligt, en om te coördineren met de buurlanden van Soedan, dat deze mensen toegang wordt

TZ202305-076

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 mei 2023

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 mei 2023. De minister zegt toe dat hij in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 mei 2023 zal terugkomen op de mogelijkheden die er zijn om de Wagner-groep op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen, mede in het licht van het recente initiatief van het Zweedse EU-voorzitterschap

TZ202305-075

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 april 2023

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 april 2023. De minister zegt toe om in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken terug te komen op de stand van zaken rondom rechters uit Nicaragua op de Europese sanctielijst.

TZ202304-177

Toegezegd aan Futselaar, F.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 april 2023

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 april 2023. De minister zegt toe de Kamer in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken te informeren over mogelijkheden voor aanvullende maatregelen tegen de Wagner Group en de mate van steun daarvoor binnen de Raad.

TZ202304-176

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij NAVO Ministeriële 4-5 april 2023

Toezegging bij NAVO Ministeriële 4-5 april 2023. De minister zegt toe om op de NAVO-ministeriële te bepleiten ook Zuid-Korea te betrekken bij het leveren van wapens en munitie aan Oekraïne.

TZ202304-150

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij NAVO Ministeriële 4-5 april 2023

Toezegging bij NAVO Ministeriële 4-5 april 2023. De minister zegt toe om de wijze waarop de Kamer wordt geïnformeerd over kernwapens in het kabinet te bespreken en komt daar op terug in het verslag van de NAVO-ministeriële of de eerstvolgende Raad Buitenlandse Zaken en neemt daarbij expliciet mee de modernisering van kernwapens.

TZ202304-149

Toezeggingen

Toezegging bij NAVO Ministeriële 4-5 april 2023

Toezegging bij NAVO Ministeriële 4-5 april 2023. In het verslag van de NAVO Ministeriële gaat de minister nader in op veiligheidsgaranties voor Oekraïne en hoe de Kamer hierover verder wordt geïnformeerd.

TZ202304-148

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Institutioneel racisme

Toezegging bij Institutioneel racisme. De minister komt schriftelijk terug op de positie van lokaal ambassadepersoneel in het kader van het onderzoek naar institutioneel racisme op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

TZ202304-034

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidskader Mondiaal Multilateralisme

Toezegging bij Beleidskader Mondiaal Multilateralisme . De minister zegt toe dat de Kamer voorafgaand aan de top van regeringsleiders van de Raad van Europa in mei 2023 per brief wordt geïnformeerd over de Nederlandse inzet.

TZ202303-072

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken. De minister komt in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 maart 2023 terug op het financieren van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties.

TZ202303-054

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.