Toezeggingen

Zoekresultaten (99)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Toezeggingen

Toezegging bij China

Toezegging bij China . De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe om in gesprek te gaan met de minister van OCW over het co-financieren met universiteiten van een leerstoel Modern China, en de uitkomst hiervan voor de begrotingsbehandeling terug te koppelen aan de Kamer.

TZ202307-125

Toegezegd aan Dassen, L.A.J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij China

Toezegging bij China . De minister van EZK zegt toe om een brief te sturen, samen met de minister van J&V, over de acties die het kabinet neemt op het gebied van tegengaan van cyberdreigingen, en gaat daarbij specifiek in op effectiviteit.

TZ202307-124

Toegezegd aan Staaij, C.G. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan

Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan. De minister zal de Kamer voor het einde van het jaar informeren over de uitkomsten van de gesprekken met de organisaties over de uitvoering van het subsidiekader voor gedetineerden in het buitenland.

TZ202310-082

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan

Toezegging bij Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan. De minister zal de Kabinetsreactie op het rapport van de commissie Ruys voor het verkiezingsreces opsturen aan de Kamer. De minister zal in deze reactie onder andere terugkomen op de deadline van de speciale voorziening en de motie Belhaj (Kamerstuk 27925-788).

TZ202310-081

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (VERPLAATST)

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (VERPLAATST). De minister zal in het verslag van de komende Raad Buitenlandse Zaken terugkomen op de juridische en politieke mogelijkheden om de Wagner Group en de Iraanse Revolutionaire Garde op een EU-terreurlijst te plaatsen en daarbij ook reflecteren op de mogelijkheid die één van zijn

TZ202306-246

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (VERPLAATST)

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023 (VERPLAATST). De minister zal de Kamer per brief informeren als hij meer informatie heeft over het bericht dat Hongarije Oekraïense krijgsgevangenen van Rusland heeft overgenomen.

TZ202306-245

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe de schadevergoedingsregeling voor nabestaanden van mensen op een dodenlijst ten tijde van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog bij publicatie aan de Kamer te sturen, bij voorkeur voor 6 december 2023, inclusief een stand van zaken van de motie-Sjoerdsma op dit onderwerp (Kamerstuk 26049,

TZ202309-078

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe om voor het einde van het jaar een voortgangsrapportage te sturen over de kabinetsaanpak strategische afhankelijkheden, met daarin een concrete route op BZ-onderwerpen.

TZ202309-077

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe om een resultatenkader op te stellen bij de beleidsnota Mensenrechten, Democratie en Internationale Rechtsorde (Kamerstuk 32735, nr. 370) en deze in het eerste kwartaal van 2024 aan de Kamer te sturen.

TZ202309-076

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij AVVN

Toezegging bij AVVN . De minister van Buitenlandse Zaken zal in het verslag van de AVVN de Kamer nader informeren over of Nederland is geconsulteerd over de brief met betrekking tot een mogelijke sanctieverlichting voor Rusland vanuit de VN.

TZ202309-061

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij AVVN

Toezegging bij AVVN . De minister van Buitenlandse Zaken zal in het verslag van de AVVN een terugkoppeling geven van de gesprekken die zij heeft gevoerd met andere landen over migratie, te ontvangen uiterlijk voor de eerstvolgende AVVN.

TZ202309-059

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij China

Toezegging bij China . De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe om voor de begrotingsbehandeling met een voorstel te komen voor screening met betrekking tot erkend referenten.

TZ202307-122

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij China

Toezegging bij China . De minister van EZK zegt toe de Kamer eind 2023 een update te geven over de doelstellingen voor het afbouwen van strategische afhankelijkheden voor zeven deelsectoren.

TZ202307-121

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

Toezegging bij Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel . De minister zegt toe om de Kamer separaat aan de reactie op de internetconsultatie bij het wetsvoorstel Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel te informeren over de volgende onderwerpen: de rol van banken bij het tegengaan van sanctieomzeiling; informatie-uitwisseling en

TZ202307-073

Toezeggingen

Toezegging bij Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

Toezegging bij Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel . De minister zegt toe de Kamer zo kort mogelijk na het reces, naar verwachting medio september, schriftelijk te informeren over het aantal strafrechtelijke zaken dat het OM heeft aangespannen voor het overtreden van sancties in de afgelopen 10 jaar.

TZ202307-072

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der