Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij China

Toezegging bij China . De minister van EZK zegt toe om een brief te sturen, samen met de minister van J&V, over de acties die het kabinet neemt op het gebied van tegengaan van cyberdreigingen, en gaat daarbij specifiek in op effectiviteit.

TZ202307-124

Toegezegd aan Staaij, C.G. van der

Toezeggingen

Toezegging bij China

Toezegging bij China . De minister van EZK zegt toe de Kamer eind 2023 een update te geven over de doelstellingen voor het afbouwen van strategische afhankelijkheden voor zeven deelsectoren.

TZ202307-121

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.