Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3) . De minister koppelt in juni aan de Kamer terug of overal de meest recente versie van de participatieverklaring wordt gebruikt.

TZ202404-085

Toegezegd aan Becker, B.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3) . De minister neemt in de eerstvolgende voortgangsbrief een overzicht op van alle voortgangsbrieven en de termijnen waarop deze voortgangsbrieven aan de Kamer worden gestuurd.

TZ202404-084

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3) . De minister zegt toe te zullen reflecteren op het anticiperen op spanningen voor het einde van 2024.

TZ202404-083

Toegezegd aan Bamenga, P.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3) . De minister gaat in gesprek over zelfbeschikking met het landelijk expertisecentrum, in het bijzonder over de Syrische gemeenschap en koppelt dit in september terug aan de Kamer in de voortgangsbrief zelfbeschikking.

TZ202404-082

Toegezegd aan Becker, B.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3) . De minister gaat naar aanleiding van het Vlaamse buddysysteem inventariseren hoe dit in Nederland gaat en koppelt dit in de voortgangsbrief VIA terug aan de Kamer.

TZ202404-081

Toegezegd aan Bamenga, P.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3) . De minister gaat na of er aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden met tekortsectoren over startbanen en koppelt dit in het vierde kwartaal van 2024 terug aan de Kamer.

TZ202404-080

Toegezegd aan Becker, B.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3) . De minister komt terug op de suggestie van het lid Becker om van zelfbeschikking een aparte module te maken in de inburgeringscursus en neemt dat mee in de voortgangsbrief van juni.

TZ202404-079

Toegezegd aan Becker, B.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3) . De minister neemt de vraag van het lid Bamenga over de studiekeuze van migranten mee in de volgende voortgangsbrief VIA.

TZ202404-078

Toegezegd aan Bamenga, P.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3) . De minister gaat met VNG in gesprek over hoe een praktijkcomponent met betrekking tot de geschiedenis van de Holocaust wordt vormgegeven door gemeenten in het inburgeringstraject en komt hierop terug na de zomer.

TZ202404-077

Toegezegd aan Flach, A.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3) . De minister neemt in de volgende uitvoeringsbrief de communities of practice mee.

TZ202404-075

Toegezegd aan Bamenga, P.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3) . De minister zegt toe in de volgende voortgangsbrief voor de zomer mee te nemen wat er wordt gedaan aan de integratie van arbeidsmigranten, specifiek op het gebied van taal.

TZ202404-074

Toegezegd aan Koekkoek, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3) . De minister zegt toe uit te vragen bij werkgevers hoe O&O-fondsen worden ingezet met betrekking tot arbeidsmigranten, statushouders en Oekraïners en dit in de tweede helft van 2024 terug te koppelen aan de Kamer.

TZ202404-073

Toegezegd aan Oostenbruggen, T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen. De minister zegt toe voor de zomer een kabinetsreactie te sturen op de adviezen van de Stichting van de Arbeid en de Taskforce Inkomen voor Later over pensioenopbouw door zzp'ers, en daarin in te gaan op de door de Leden gestelde vragen hierover.

TZ202404-015

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister stuurt de lijst met knelpunten die worden ervaren bij gegevensdeling en het gebrek aan wettelijke grondslagen voor gegevensdeling aan de Kamer en neemt daarbij mee welke van deze knelpunten het snelst opgepakt kunnen worden.

TZ202404-024

Toegezegd aan Oostenbruggen, T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister informeert de Kamer in de volgende stand van de uitvoering over de gesprekken met SVB en UWV over regelingen die weinig gebruikt worden en/of complex zijn.

TZ202404-023

Toegezegd aan Kisteman, A.