Toezeggingen

Zoekresultaten (146)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Openstaand, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Toezeggingen

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie . De staatssecretaris van J&V zegt toe in Q1 2024 de Kamer te informeren over de verkenning welke maatregelen mogelijk zijn om op grond van nationale veiligheid beperkingen op te leggen aan de verlening van erkend referentstatus.

TZ202401-047

Toezeggingen

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie . De staatssecretaris zegt toe de Kamer in februari 2024 te informeren over het mogelijk voortaan vertrouwelijk delen van landenbeleid en werkinstructies van de IND.

TZ202401-046

Toezeggingen

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie . De staatssecretaris van J&V zegt toe de Kamer binnen een maand te informeren over een concreet tijdpad voor de uitwerking van de motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over mogelijkheden verkennen om antisemitisme als weigerings- of intrekkingsgrond zwaarder mee te wegen

TZ202401-045

Toezeggingen

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie . De staatssecretaris van J&V zegt toe de Kamer voor 22 februari 2024 te informeren over de uitwerking van het schadefonds voor ondernemers in de gemeente Westerwolde.

TZ202401-044

Toezeggingen

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie . De staatssecretaris van J&V zal de wens om de verslagen van de provinciale en landelijke regietafels openbaar te maken met hen bespreken en de Kamer informeren over de uitkomsten van die gesprekken.

TZ202401-043

Toezeggingen

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Toezegging bij Begrotingsonderdeel asiel en migratie . De staatssecretaris van J&V zegt toe structureel te monitoren welke aanscherpingen in het asielbeleid worden doorgevoerd in ons omringende landen en de Kamer daarover eens per kwartaal te informeren.

TZ202401-042

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om de voor- en nadelen van de opt-out van Denemarken in kaart te brengen en die informatie in januari aan de Kamer te sturen.

TZ202401-012

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris informeert de Kamer voor de begrotingsbehandeling over de mogelijkheden voor het continueren van de inzet van Oekraïense psychologen.

TZ202401-011

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de eerste week van februari te informeren over de inrichting van het schadefonds voor Ter Apel.

TZ202401-010

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om de Kamer te informeren over de aanpak van de politie als asielzoekers meerdere dagen achter elkaar een treinkaartje komen halen.

TZ202401-009

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om de Kamer vóór de behandeling van het begrotingsdeel migratie op 29 januari aanstaande te informeren over financiële compensatie voor de gemeente Westerwolde voor de kosten die de gemeente voor jeugdzorg maakt.

TZ202401-008

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om de Kamer in de week van 15 januari te informeren over vijf van de zes moties van het lid Brekelmans, onder andere over het niet meer openbaar maken van het landenbeleid en het toepassen van het voordeel van de twijfel.

TZ202401-007

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om de Kamer begin 2024 te informeren over mogelijkheden tot uitbreiding van de logeerregeling.

TZ202401-006

Toezeggingen

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid. De staatssecretaris zegt toe om de voor- en nadelen van de opt-out van Denemarken in kaart te brengen en die informatie in januari aan de Kamer te sturen.

TZ202401-003

Toezeggingen

Toezegging bij Terrorisme/extremisme

Toezegging bij Terrorisme/extremisme. De minister zegt toe in de periodieke brief over de aanpak, enkele voorbeelden die geëvalueerd zijn (Versterkingsgelden), nader toelichten.

TZ202401-001