Toezeggingen

Zoekresultaten (27)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Openstaand, Vaste commissie voor Financiën

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe de vraag van het lid Slootweg inzake de mogelijkheid om de bankenunie te vervolmaken zonder toetreding door Italië tot het ESM-verdrag te beantwoorden wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn rond die toetreding.

TZ202305-044

Toezeggingen

Toezegging bij Accountancy

Toezegging bij Accountancy. De minister zal met de minister van Justitie verkennen of de grensbedragen voor controlerende accountants kunnen worden geïndexeerd.

TZ202305-033

Toezeggingen

Toezegging bij Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Toezegging bij Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. De minister van Financiën zal de kamer een schriftelijke appreciatie sturen over de leidraad voor de uitvoering van de wet Plan van Aanpak Witwassen.

TZ202302-088

Toezeggingen

Toezegging bij Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Toezegging bij Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. 2. De minister van Financiën zal de Kamer informeren over de acties (die nog komen) en uitkomsten met betrekking tot risicogericht werken die parallel worden gehouden aan het wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen vóór de formele behandeling van het wetsvoorstel.

TZ202302-087

Toezeggingen

Toezegging bij Financiële markten

Toezegging bij Financiële markten. De minister van Financiën zal een terugkoppeling geven aan de Kamer over de dialoog waarvoor het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer is uitgenodigd door Betaalvereniging Nederland over de duurzame bekostiging van het betalingsverkeer en de uitgedragen kernverwachtingen.

TZ202302-081

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister zal uiterlijk in het komende jaarverslag een overzicht opstellen van misgelopen dividenden bij staatsdeelnemingen.

TZ202212-163

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024. De staatssecretaris zal schriftelijk uitgebreider ingaan op de vraag over het uitzonderen van de uitkeringen van de Wuv (Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers) van het heffen van belasting, de precedentwerking die hiervan uitgaat naar andere wetten, de weging wat immaterieel is en wat niet, en de wijze

TZ202310-164

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024. De staatssecretaris zegt toe met een reactie op het Global Tax Evasion Report van het EU Tax Observatory over de lage belastingdruk van miljardairs te komen.

TZ202310-163

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024. De staatssecretaris zegt toe zo snel mogelijk met een schriftelijke reactie te komen op het schorsingstarief voor kampeerauto's.

TZ202310-162

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024. De staatssecretaris zal de opdracht voor het externe onderzoek naar het Risico Analyse Model (RAM) naar de Kamer sturen op het moment dat de opdracht wordt verstrekt.

TZ202310-161

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024. De staatssecretaris zegt toe om in de eerste helft van 2024 te komen met een wetsvoorstel om vapen te gaan belasten.

TZ202310-160

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Van der Lee de Kamer op de hoogte te houden van de dialoog tussen de staatssecretaris en de inspectie over of maatwerk en urgentieroutes meer of beter geïntegreerd kunnen worden en in de volgende voortgangsrapportage terug te komen op hoe communicatie

TZ202310-123

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe in de volgende voortgangsrapportage op te nemen welke problematiek gemeenten tegen komen en of ze uit de voeten komen met wat er nu ligt. Hoe loopt de schuldenregeling voor jongeren, waar lopen ze tegen aan?

TZ202310-125

Toezeggingen

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Toezegging bij Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris zegt toe in gesprek te gaan met de VNG over de zorgen van de BAK dat er niet als één overheid opgetreden wordt en in de volgende voortgangsrapportage terug te komen op welke stappen er nog meer genomen kunnen worden hierin

TZ202307-010

Toezeggingen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Toezegging bij Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Kat vóór inwerkingtreding van de wet met de Raad voor Rechtsbijstand een toepasbaar kader voor rechtsbijstandverlening uit te werken voor ex-partners, en daarbij ook de huidige bijzondere rechtsbijstand regeling tegen het licht te houden

TZ202306-163

Toegezegd aan Kat, H.