Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.523)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024. 36410-XII-34  Motie van het lid Veltman c.s...

2024P01421

Stemmingsuitslagen

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht) (35498)

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht) (35498). 35498-15  Amendement van de leden Ellian en Sneller 35498-15...

2024P01417

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat het Team Openbare Orde Inlichtingen van de politie onwettig informatie over onschuldige burgers

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat het Team Openbare Orde Inlichtingen van de politie onwettig informatie over onschuldige burgers. 29628-1201  Motie van de leden Omtzigt en Mutluer over de CTIVD en de Autoriteit...

2024P01420

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de belastingkamer van de Hoge Raad

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de belastingkamer van de Hoge Raad.

2024P01418

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024. 36410-XVI-69  Motie van het lid Bikker c.s. over stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring...

2024P01422

Stemmingsuitslagen

Stukken onder 36408

Stukken onder 36408. 31936-1138  Voortgang Lelystad Airport  

2024P01425

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het voorstel van wet van het lid Podt ‘Toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek’ (Kamerstuk 35 534)

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het voorstel van wet van het lid Podt ‘Toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek’ (Kamerstuk 35 534).

2024P01416

Stemmingsuitslagen

Verdere behandeling van aanhangige stukken

Verdere behandeling van aanhangige stukken. 36408-33  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat  

2024P01423

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024

Aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024.

2024P01414

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 29 januari

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 29 januari. 21501-02-2820  Motie van het lid Emiel van Dijk c.s. over duidelijk maken dat het Nederlandse medisch beroepsgeheim strikt gehandhaafd zal worden  

2024P01337

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). --1  Gewijzigde motie van het lid Teunissen c.s. over een voorstel om Lelystad Airport definitief niet te openen voor de...

2024P00892

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

Moties ingediend bij de Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. 36196-11  Motie van het lid Brekelmans over onderzoeken in hoeverre binnen de relevante juridische kaders de glijdende schaal kan worden aangepast   36196-13  Motie van het lid...

2024P00699

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024. 36410-VIII-70  Motie van de leden Paternotte en Stoffer over het verleggen van de focus naar...

2024P00701

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen (36196)

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen (36196). 36196-8  Amendement van het lid Diederik van Dijk over het invoegen van een evaluatiebepaling   36196-7  Amendement van het...

2024P00698

Stemmingsuitslagen