Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (14)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 17/05/2022

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving. --1  Nader gewijzigde motie van de leden Beckerman en Hagen over het afgraven van de zeedijk van de Hedwigepolder pas inzetten nadat de resultaten van de lopende onderzoeken naar Pfas bekend zijn (t.v.v. 30175-411)  

2022P08832

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen

Moties ingediend bij het debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen. 31839-840  Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Raemakers over een vervolg op het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek   31839-838  Motie van de leden Ceder en Marijnissen over een verplichte procesvertegenwoordiging voor kinderen en ouders bij

2022P08667

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Opiumbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Opiumbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet. 35954-7  Motie van het lid Sneller over onderzoeken hoe de verkoop en het bezit van nieuwe risicovolle middelen sneller en doelmatiger gereguleerd kunnen worden   35954-5  Motie van de leden Bikker en Slootweg over het inkorten van de

2022P08661

Stemmingsuitslagen

Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (35967)

Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (35967). 35967-0  Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne  

2022P08659

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022. 21501-32-1422  Motie van het lid Vestering over inzetten op daadwerkelijke reductie van het mestoverschot   21501-32-1421  Motie van het lid Tjeerd de Groot over een strategische analyse van kwetsbaarheden van het mondiale voedselsysteem in relatie tot grondgebruik

2022P08657

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds

Moties ingediend bij het debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds. 21501-07-1849  Motie van het lid Van der Plas over een onderzoek naar de bijeffecten van de verlaging van de zelfstandigenaftrek   21501-07-1846  Motie van het lid Tony van Dijck over de 4,7 miljard euro uit het Herstel- en Veerkrachtplan volledig

2022P08655

Stemmingsuitslagen

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners (35660)

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners (35660). 35660-0  Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners  

2022P08663

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners

Moties ingediend bij het Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. 35660-14  Motie van de leden Paulusma en Van den Hil over het uitoefenen van invloed onderdeel maken van SectorplanPlus   35660-13  Motie van de leden

2022P08665

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen. 33529-1017  Motie van het lid Nijboer c.s. over de termijnen zo verlengen dat mensen de regelingen kunnen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn   33529-1006  Motie van de leden Beckerman en Nijboer over het rechtstreeks overmaken van compensatie   33529-1010  Motie van de leden

2022P08658

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid. 29544-1104  Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over een betere bescherming voor werknemers met slechts gedeeltelijk onvoorspelbare werktijden   29544-1102  Motie van het lid Léon de Jong over werken laten lonen en inkomensbelemmeringen wegnemen   29544-1098  Motie van

2022P08666

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Motie ingediend bij Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. 35967-7  Motie van de leden Van Houwelingen en Martin Bosma over het houden van referenda in Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne over de herindeling  

2022P08660

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane. 31066-1014  Motie van het lid Romke de Jong over de autonome bevoegdheid voor specifieke rijksinspecties om rapporten uit eigen naam naar de Kamer te sturen   31066-1009  Motie van het lid Eerdmans c.s. over de mogelijkheid om een

2022P08651

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

Moties ingediend bij Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. 35771-12  Motie van het lid Kwint over een verbod op zwijgbedingen in het onderwijs   35771-13  Motie van het lid Sahla c.s. over het informeren van mensen over het verantwoord publiek maken van misstanden  

2022P08649

Stemmingsuitslagen

Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (35771)

Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (35771). 35771-7  Amendement van het lid Westerveld 35771-7 over het jaarlijks evalueren van de klachtenregeling   35771-9  Amendement van het lid Westerveld 35771-9 over het afstemmen van de klachtenregeling met de cliëntenraad   35771-8  Amendement

2022P08648

Naar boven