Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (14)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 10/10/2023

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom

Moties ingediend bij het debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom. 25295-2135  Motie van het lid Dijk over ervoor zorgen dat kinderen met long covid digitaal onderwijs kunnen volgen   25295-2137  Motie van het lid...

2023P17664

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Voorhangprocedure besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Voorhangprocedure besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen. 22343-364  Motie van het lid Hagen c.s. over het door bevoegde gezagen en omgevingsdiensten te allen tijde kunnen controleren van...

2023P17662

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en energie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en energie. 32813-1296  Motie van het lid Kröger c.s. over het verruimen van de voorwaarden van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking   --1  Gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over...

2023P17665

Stemmingsuitslagen

Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model) 36161

Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model) 36161. 36161-0  Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende...

2023P17667

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving. 33118-267  Motie van het lid Beckerman c.s. over het uitbreiden van het seismologisch basismeetnet   33118-268  Motie van het lid Beckerman c.s. over het aanpassen van wet- en regelgeving om...

2023P17663

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval. 22112-3788  Motie van de leden Van Esch en Van der Graaf over zich in Europa sterk uitspreken tégen verslechtering van de ambities opgenomen in de Europese...

2023P17661

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Hoofdrailnetconcessie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Hoofdrailnetconcessie. 29984-1146  Motie van het lid Hagen c.s. over het de eerste 24 uur gratis stallen van de fiets in NS-stallingen   29984-1156  Motie van de leden Eppink en Van der...

2023P17659

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van het initiatiefwetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (Kamerstuk 35 761, nr. 17)

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van het initiatiefwetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (Kamerstuk 35 761, nr. 17)...

2023P17658

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

Moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen. --1  Gewijzigde motie van de leden Van der Plas en Eppink over de Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw voor de behandeling van het Belastingplan 2024 terugtrekken (t.v.v. 36410-IX-17)   36410-IX-19...

2023P17666

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Inburgering en integratie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Inburgering en integratie. 32824-399  Motie van het lid Van Baarle over een persoonlijke excuusbrief sturen aan mensen die herleidbaar onwettig zijn geregistreerd   32824-397  Motie van het lid Van Baarle over...

2023P17657

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gezond en veilig werken

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gezond en veilig werken.

2023P17655

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Moties ingediend bij de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen.

2023P17654

Stemmingsuitslagen

Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) 36333

Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) 36333.

2023P17652

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Spoor

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Spoor. --1  Gewijzigde motie van het lid Van der Graaf over geen spitstoeslag in de hoofdrailnetconcessie opnemen (t.v.v. 29984-1117)  

2023P17786