Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 03/09/2015

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over moties ingediend bij het VAO Extra landbouw- en visserijraad d.d. 7 september 2015

Stemmingen over moties ingediend bij het VAO Extra landbouw- en visserijraad d.d. 7 september 2015. 21501-32-857  Motie van het lid Lodders c.s. over in kaart brengen van de besteding van middelen uit de tweede pijler van...

2015P12926