Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.148)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

42e vergadering, donderdag 16 januari 2014

42e vergadering, donderdag 16 januari 2014; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Hervorming langdurige zorg; Ouderen die op straat worden gezet; Verlagen pgb-tarieven voor mensen met zzp-indicatie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verlagen pgb-tarieven voor mensen met zzp-indicatie; Schenden beroepsgeheim...

Plenaire verslagen

41e vergadering, woensdag 15 januari 2014

41e vergadering, woensdag 15 januari 2014; Opening; Mededelingen; Normalisering rechtspositie ambtenaren; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Fraude met toeslagen; VN-klimaattop in Warschau; Sluiting;

Plenaire verslagen

40e vergadering, dinsdag 14 januari 2014

40e vergadering, dinsdag 14 januari 2014; Opening; Vragenuur; Beëdiging de heer Moors; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire verslagen

39e vergadering, donderdag 19 december 2013

39e vergadering, donderdag 19 december 2013; Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Verzoekschriften; Najaarsnota 2013; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Pensioenakkoord; Energiebesparing gebouwen; Voortgangsrapportage Contraterrorisme en Extremisme; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

38e vergadering, woensdag 18 december 2013

38e vergadering, woensdag 18 december 2013; Opening; Mededelingen; Europese top; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Aanpak belastingparadijzen; Huisvesting EU-arbeidsmigranten; Eerstelijnszorg; Zorgverzekeringswet; Arbeidsmarktbeleid zorgsector; Persoonsgebondenbudget; Financieel besluit handelsregister 2014; Passend onderwijs; Landbouw- en Visserijraad; Nationale implementatie GLB...

Plenaire verslagen

37e vergadering, dinsdag 17 december 2013

37e vergadering, dinsdag 17 december 2013; Opening; Herdenking oud-Kamerlid Van der Lek; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Vormgeving Europees resolutiefonds; Mededelingen; Stemmingen; Arbeidsomstandigheden in Bangladesh; Internationalisering in het onderwijs; Externe veiligheid / handhaving; Sluiting;

Plenaire verslagen

36e vergadering, donderdag 12 december 2013

36e vergadering, donderdag 12 december 2013; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Antibioticaresistentie; Woningcorporaties; Verbreding draagvlak cao-afspraken; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; EU-uitbreiding; Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in Mali; VAO Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL; Transactie...

Plenaire verslagen

35e vergadering, woensdag 11 december 2013

35e vergadering, woensdag 11 december 2013; Opening; Mededelingen; Initiatiefwetsvoorstel Huis voor klokkenluiders; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Leraren, lerarenopleidingen en het Nationaal Onderwijsakkoord ; Wetenschapsbeleid; Sociaal Leenstelsel; Sluiting;

Plenaire verslagen

34e vergadering, dinsdag 10 december 2013

34e vergadering, dinsdag 10 december 2013; Opening; Herdenking Nelson Mandela; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998; Privéklinieken in de geestelijke gezondheidszorg en marktwerking; Sluiting;

Plenaire verslagen

33e vergadering, donderdag 5 december 2013

33e vergadering, donderdag 5 december 2013; Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Ecofin-Raad; Bedrijfslevenbeleid; Mantelzorg en vrijwilligerswerk; Valys, doelgroepenvervoer en vervoer dagbesteding; Wet op de dierproeven; Visserijraad; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

32e vergadering, woensdag 4 december 2013

32e vergadering, woensdag 4 december 2013; Opening; Mededelingen; The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB); Begroting Algemene Zaken; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Algemene Zaken; Kredietverlening; Begroting Algemene Zaken; Armoede-en schuldenbeleid; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

Plenaire verslagen

31e vergadering, dinsdag 3 december 2013

31e vergadering, dinsdag 3 december 2013; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Pensioenonderwerpen; Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Sluiting;

Plenaire verslagen

30e vergadering, donderdag 28 november 2013

30e vergadering, donderdag 28 november 2013; Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Maatschappelijke organisaties en ontwikkelingssamenwerking; Kruissubsidie bij NS-dochter Qbuzz; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; Begroting Koninkrijksrelaties; Begroting Binnenlandse Zaken...

Plenaire verslagen

29e vergadering, woensdag 27 november 2013

29e vergadering, woensdag 27 november 2013; Opening; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Belastingdienst; Begroting Koninkrijksrelaties; Begroting Binnenlandse Zaken; Begroting Buitenlandse Zaken; Sluiting;

Plenaire verslagen

28e vergadering, dinsdag 26 november 2013

28e vergadering, dinsdag 26 november 2013; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Ov, taxi en OV-chipkaart; Grondstoffen en afval; Internationale Veiligheidsstrategie; Begroting Buitenlandse Zaken; Sluiting;