Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.130)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

24e vergadering, donderdag 14 november 2013

24e vergadering, donderdag 14 november 2013; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschriften; Begroting Defensie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Defensie; SUWI-onderwerpen; Arbeidsmarktbeleid SZW; Integratie-onderwerpen; Wet op de dierproeven; Sluiting;

Plenaire verslagen

23e vergadering, woensdag 13 november 2013

23e vergadering, woensdag 13 november 2013; Opening; Mededelingen; Klimaat; Begroting Defensie (X); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Defensie (X); Belastingplan 2014 c.a.; Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften; Werkdruk bij de rechterlijke macht; Sluiting;

Plenaire verslagen

22e vergadering, dinsdag 12 november 2013

22e vergadering, dinsdag 12 november 2013; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Protocol kansrijke burgerinitiatieven infrastructuur; Ruimtelijke ordening; Evaluatie Wet uniformering loonbegrip; Belastingplan 2014 c.a.; Sluiting;

Plenaire verslagen

21e vergadering, donderdag 7 november 2013

21e vergadering, donderdag 7 november 2013; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Marktwerking en mededinging; Begroting Economische Zaken (Economie en Innovatie); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Economische Zaken (Economie en Innovatie); Wet maatregelen woningmarkt 2014; AIVD; Begroting Economische Zaken...

Plenaire verslagen

20e vergadering, woensdag 6 november 2013

20e vergadering, woensdag 6 november 2013; Opening; Mededelingen; Behandelvoorbehoud inzake Plant- en diergezondheidspakket; Toezicht NVWA; Ehs; Besluit diergeneeskundigen; Zorg voor niet-gehouden dieren; Begroting Economische Zaken (XIII) (onderdeel Landbouw en Natuur); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Economische...

Plenaire verslagen

19e vergadering, dinsdag 5 november 2013

19e vergadering, dinsdag 5 november 2013; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Begroting Economische Zaken (Economie en Innovatie); Groene groei; Begroting Infrastructuur en Milieu; Sluiting;

Plenaire verslagen

18e vergadering, donderdag 31 oktober 2013

18e vergadering, donderdag 31 oktober 2013; Opening; Mededelingen; Verslag Europese top; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Initiatiefvoorstel Huis voor klokkenluiders; Sluiting;

Plenaire verslagen

17e vergadering, woensdag 30 oktober 2013

17e vergadering, woensdag 30 oktober 2013; Opening; Mededelingen; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Sluiting;

Plenaire verslagen

16e vergadering, dinsdag 29 oktober 2013

16e vergadering, dinsdag 29 oktober 2013; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Beëdiging Baay-Timmerman; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Sluiting;

Plenaire verslagen

15e vergadering, donderdag 17 oktober 2013

15e vergadering, donderdag 17 oktober 2013; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Algemene financiële beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene financiële beschouwingen; Mediawet 2008; Zittingsduur gemeenteraden; Raad Algemene Zaken en Europese Raad; Incident met Nederlandse diplomaat in Moskou; Regeling...

Plenaire verslagen

14e vergadering, woensdag 16 oktober 2013

14e vergadering, woensdag 16 oktober 2013; Opening; Mededelingen; Begrotingsakkoord 2014; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begrotingsakkoord 2014; Landbouw- en Visserijraad; Stemmingen; Algemene Financiële Beschouwingen (Eerste Termijn Kamer); Sluiting;

Plenaire verslagen

13e vergadering, dinsdag 15 oktober 2013

13e vergadering, dinsdag 15 oktober 2013; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs; Subsidieregeling praktijkleren; Kinderopvang; Vreemdelingenbeleid; Jeugdwet; Sluiting;

Plenaire verslagen

12e vergadering, donderdag 10 oktober 2013

12e vergadering, donderdag 10 oktober 2013; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Mediawet 2008; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Mediawet 2008; Milieuraad; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Jeugdwet; Sluiting;

Plenaire verslagen

11e vergadering, woensdag 9 oktober 2013

11e vergadering, woensdag 9 oktober 2013; Opening; Mededelingen; Eurogroep/Ecofin-Raad; Tijdelijke wet resolutieheffing 2014; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Jeugdwet; Sluiting;

Plenaire verslagen

10e vergadering, dinsdag 8 oktober 2013

10e vergadering, dinsdag 8 oktober 2013; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Mediawet 2008; Sluiting;