Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.170)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

42e vergadering, woensdag 14 februari 2024

42e vergadering, woensdag 14 februari 2024; Opening; Mededelingen; Eindverslag van de informateur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Eindverslag van de informateur; Stemmingen; Begroting Buitenlandse Zaken 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

41e vergadering, dinsdag 13 februari 2024

41e vergadering, dinsdag 13 februari 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Zaken 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

40e vergadering, donderdag 8 februari 2024

40e vergadering, donderdag 8 februari 2024; Opening; Mededelingen; Duurzaam vervoer; Leefomgeving; Arbeidsmarktbeleid; Staat van de Volkshuisvesting; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verkeersveiligheid; Begroting Justitie en Veiligheid 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

39e vergadering, woensdag 7 februari 2024

39e vergadering, woensdag 7 februari 2024; Opening; Mededelingen; Entreeopleiding in het praktijkonderwijs; Nadere vereisten aan representativiteit voor belangenorganisaties met een ideëel doel; Begroting Justitie en Veiligheid 2024; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Justitie en Veiligheid 2024...

Plenaire verslagen

38e vergadering, dinsdag 6 februari 2024

38e vergadering, dinsdag 6 februari 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Defensie 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

37e vergadering, donderdag 1 februari 2024

37e vergadering, donderdag 1 februari 2024; Opening; Mededelingen; Politie; Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2024; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2024; Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

33e vergadering, woensdag 24 januari 2024

33e vergadering, woensdag 24 januari 2024; Opening; Mededelingen; Verkiezingen; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024; Het bericht dat het Team Openbare Orde Inlichtingen van de politie...

Plenaire verslagen

36e vergadering, woensdag 31 januari 2024

36e vergadering, woensdag 31 januari 2024; Opening; Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2024; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2024; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

35e vergadering, dinsdag 30 januari 2024

35e vergadering, dinsdag 30 januari 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Landbouw- en Visserijraad d.d. 22 en 23 januari 2024; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

34e vergadering, donderdag 25 januari 2024

34e vergadering, donderdag 25 januari 2024; Opening; Mededelingen; Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2024; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2024; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024; Raad Algemene Zaken d.d. 29 januari 2024; Stemmingen...

Plenaire verslagen

32e vergadering, dinsdag 23 januari 2024

32e vergadering, dinsdag 23 januari 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verzamelbrief luchtkwaliteit - Schone Lucht Akkoord, houtstook, inzet internationaal; Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

31e vergadering, donderdag 18 januari 2024

31e vergadering, donderdag 18 januari 2024; Opening; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024; Beëdiging van de heer Van Houwelingen (FVD); Hamerstukken; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024; Begroting Algemene Zaken en begroting...

Plenaire verslagen

30e vergadering, woensdag 17 januari 2024

30e vergadering, woensdag 17 januari 2024; Opening; Mededelingen; Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stand van zaken van de Wet toekomst pensioenen; Sluiting;

Plenaire verslagen

29e vergadering, dinsdag 16 januari 2024

29e vergadering, dinsdag 16 januari 2024; Opening; Vragenuur; Afscheid van het lid Jansen (FVD); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

28e vergadering, donderdag 21 december 2023

28e vergadering, donderdag 21 december 2023; Opening; Mededelingen; Landbouw- en natuurbeleid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Landbouw- en natuurbeleid; Terrorisme/extremisme; Programma Samen tegen Mensenhandel; Vreemdelingen- en asielbeleid; Stemmingen; Sluiting;