Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.171)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

59e vergadering, dinsdag 2 april 2024

59e vergadering, dinsdag 2 april 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Bericht dat volgens de Tsjechische geheime dienst Rusland cash betaalde aan Nederlandse en Europese politici; Sluiting;

Plenaire verslagen

81e vergadering, woensdag 5 juni 2024

81e vergadering, woensdag 5 juni 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Belastingregeling...

Plenaire verslagen

77e vergadering, dinsdag 28 mei 2024

77e vergadering, dinsdag 28 mei 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Toekomst van Tata Steel; Sluiting;

Plenaire verslagen

80e vergadering, dinsdag 4 juni 2024

80e vergadering, dinsdag 4 juni 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorjaarsnota 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

79e vergadering, donderdag 30 mei 2024

79e vergadering, donderdag 30 mei 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Pensioenonderwerpen; Participatiewet; Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden; Kinderopvang; Inburgering en integratie; Uitvoering sociale zekerheid; Mededelingen; Regeling van...

Plenaire verslagen

78e vergadering, woensdag 29 mei 2024

78e vergadering, woensdag 29 mei 2024; Opening; Mededelingen; Tweeminutendebat Wijkverpleging; Tweeminutendebat Ggz / Suïcidepreventie; Tweeminutendebat Energieraad (formeel) d.d. 30 mei 2024; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verantwoordingsdebat over het jaar 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

18e vergadering, donderdag 26 oktober 2023

18e vergadering, donderdag 26 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschrift; Aanbieding van de Klimaatnota; Afrikastrategie; Acute situatie in Marokko en Libië; Beleidscoherentie voor ontwikkeling; Afscheid van het lid Van Wijngaarden (VVD); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen...

Plenaire verslagen

76e vergadering, donderdag 23 mei 2024

76e vergadering, donderdag 23 mei 2024; Opening; Hamerstukken; Hamerstukken; Mededelingen; Box 3; Gewasbeschermingsmiddelen; Landbouw- en Visserijraad d.d. 27 mei 2024; Energiewet; Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Energiewet; Sluiting;

Plenaire verslagen

75e vergadering, woensdag 22 mei 2024

75e vergadering, woensdag 22 mei 2024; Opening; Eindverslag van de informateurs; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Eindverslag van de informateurs; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

73e vergadering, donderdag 16 mei 2024

73e vergadering, donderdag 16 mei 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Staat van de Europese Unie; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Staat van de Europese Unie; Inzet algoritmes en data-ethiek; Verzameldebat BES; Extra regeling van werkzaamheden; Voortgang en evaluatie...

Plenaire verslagen

74e vergadering, dinsdag 21 mei 2024

74e vergadering, dinsdag 21 mei 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Aanbieding jaarverslag van de Nationale ombudsman over het jaar 2023; Raad Concurrentievermogen d.d. 23 en 24 mei 2024...

Plenaire verslagen

72e vergadering, woensdag 15 mei 2024

72e vergadering, woensdag 15 mei 2024; Opening; Mededelingen; Extra regeling van werkzaamheden; Aanbieding van de verantwoordingsstukken voor het jaar 2023; Regeling van werkzaamheden; Vervoersarmoede; Sluiting;

Plenaire verslagen

71e vergadering, dinsdag 14 mei 2024

71e vergadering, dinsdag 14 mei 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet integrale suïcidepreventie; Rapport "Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie"...

Plenaire verslagen

51e vergadering, woensdag 13 maart 2024

51e vergadering, woensdag 13 maart 2024; Opening; Mededelingen; Raad Buitenlandse Zaken; Seksueel geweld en kindermisbruik; Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten; Arbeidsmarktbeleid...

Plenaire verslagen

49e vergadering, donderdag 7 maart 2024

49e vergadering, donderdag 7 maart 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne; Eurogroep/Ecofin-Raad; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet leeruitkomsten hoger onderwijs; Tekort aan medicijnen; Sluiting;