Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 20 december 2022 aangebrachte wijzigingen

Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 20 december 2022 aangebrachte wijzigingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 067 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige...

2022D55763