Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. 36 560 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 4 juni 2024 De...

2024D22750

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. 36 550 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 4 VERSLAG...

2024D22423

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 470 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging...

2023D49422

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 Nr...

2023D41331

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 435 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging...

2023D40026

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorde

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorde. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 350 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging...

2023D27757

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Kamerstuk 36360-XV)

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Kamerstuk 36360-XV). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken...

2023D24455

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 250 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging...

2022D53579

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 Nr...

2022D48707

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 120 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging...

2022D27554

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. 36 064 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage) Nr. 3 VERSLAG...

2022D18614

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 993 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire...

2022D06876

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 975 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (wijziging...

2021D49201

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-XV)

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-XV). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35...

2021D44085

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 902 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Derde incidentele...

2021D38899