Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Derde nota van wijziging

Derde nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 101 Voorstel van wet van het lid Warmerdam tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van...

2023D43720

Overige Kamerstukken

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 592 Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon Nr. 10...

2022D56619

Overige Kamerstukken

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 101 Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen...

2022D28142

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 101 Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van...

2022D25900

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 592 Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon Nr. 9 NOTA...

2022D24576

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 714 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel...

2022D23788

Overige Kamerstukken

Vierde nota van wijziging

Vierde nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 335 Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband...

2022D18146

Overige Kamerstukken

Derde nota van wijziging

Derde nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 335 Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten...

2021D42321

Overige Kamerstukken

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 335 Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband...

2020D32971

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 335 Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met...

2020D28929

Overige Kamerstukken

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 049 Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra...

2020D05325

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. 26 732. 35 049 Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die...

2019D24779

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 837 Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te...

2018D36912

Overige Kamerstukken

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 325 Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een...

2017D05502

Overige Kamerstukken

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 414 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de...

2017D03557