Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 582 Wijziging van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening en oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen...

2024D27343

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 578 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet op de loonbelasting 1964 en enige andere wetten in verband met de verlenging van de transitieperiode naar het...

2024D26172

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 557 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van...

2024D20713

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 560 XV Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 2023 MEMORIE VAN TOELICHTING Nr. 4 1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024...

2024D16420

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 545 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van...

2024D16941

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 535 Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met het mogelijk maken van het opstellen van een nadere voorlopige uitkering aan gemeenten voor de...

2024D14624

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 513 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. Algemeen deel 1. Inleiding Met onderhavige...

2024D08663

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 506 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN...

2024D06238

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 488 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1...

2024D00618

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 470 XV Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) MEMORIE VAN...

2023D46262

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 458 Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen Nr. 3 MEMORIE VAN...

2023D44925

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 449 Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1. Inleiding Op...

2023D42693

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Dit document zal verschijnen op dinsdag 19 september 2023.

2023D35213

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 435 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en...

2023D37591

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting (herdruk)

Memorie van toelichting (herdruk). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 415 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024) Nr. 3 HERDRUK1 MEMORIE VAN TOELICHTING I. Algemeen...

2023D37202