Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Mededeling over het rapport van de staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 “Gematigde groei”

Mededeling over het rapport van de staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 “Gematigde groei”. 36 410 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 93 MEDEDELING 14 juni 2024 Bij de Tweede Kamer is het rapport van...

2024D25109

Overige Kamerstukken

Mededeling betreffende het vertrouwelijk ter inzage leggen van een memo over NOW

Mededeling betreffende het vertrouwelijk ter inzage leggen van een memo over NOW. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 420 Noodpakket banen en economie Nr. 208 MEDEDELING 15 januari 2021 Bij de Tweede Kamer is...

2021D01893

Overige Kamerstukken

Mededeling (herdruk)

Mededeling (herdruk). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 32 824 Integratiebeleid Nr. 184 HERDRUK MEDEDELING 9 augustus 2017 Het erratum bij het rapport van de Algemene Rekenkamer over «UWV, balanceren tussen ambities en middelen» (Kamerstuk...

2017D04131

Overige Kamerstukken

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de IORP-richtlijn

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de IORP-richtlijn. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 33 931 EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167 Nr. 13 MEDEDELING 17 juni 2016...

2016D25516

Overige Kamerstukken

Mededeling

Mededeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 589 MEDEDELING 29 juni 2015 De eerder abusievelijk onder Kamerstuk 29 544, nr. 589 verschenen brief is gedrukt onder Kamerstuk 32 716, nr. 19...

2015D25842

Overige Kamerstukken

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het EMCO-rapport over arbeidsmarkthervormingen

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het EMCO-rapport over arbeidsmarkthervormingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 335 MEDEDELING 25 april 2014 Bij de...

2014D15487

Overige Kamerstukken

Technische briefing kindregelingen

Technische briefing kindregelingen. _____________________________________________ Van: Lips W. Verzonden: maandag 12 maart 2012 15:36 Aan: TK-GRI-DCO-Commissie-SZW; Commissie SZW Onderwerp: Extra rondvraagpunt procedurevergadering commissie SZW dinsdag 13 maart: verzoek lid Koser Kaya tot verplaatsen van de technische briefing...

2012D11185

Overige Kamerstukken

Mededeling over niet-openbaarmaking van het (blanco) advies van de Raad van State

Mededeling over niet-openbaarmaking van het (blanco) advies van de Raad van State. 31 045 Voorstel van wet van het lid Kos¸er Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van...

2007D02301