Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 582 Wijziging van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening en oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen...

2024D27369

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 578 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet op de loonbelasting 1964 en enige andere wetten in verband met de verlenging van de transitieperiode naar het nieuwe...

2024D26179

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 557 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden...

2024D20751

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 545 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees parlement en de Raad van 19...

2024D16950

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 535 Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met het mogelijk maken van het opstellen van een nadere voorlopige uitkering aan gemeenten voor de kosten...

2024D14630

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 513 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U...

2024D08677

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 506 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede...

2024D06254

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 458 Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan...

2023D44936

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 449 Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij...

2023D42718

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 446 Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor...

2023D41482

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 415 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D37217

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 393 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij...

2023D32296

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 389 Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van een...

2023D29849

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 385 Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele...

2023D28996

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 309 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig...

2023D07307