Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. 36 589 Voorstel van wet van de leden Stoffer, Inge van Dijk en Ceder tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en boek 7A van het Burgerlijk Wetboek BES inzake een wettelijk recht...

2024D28753

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 464 Initiatiefnota van het lid Kat over Meer tijd, aandacht en bescherming bij bewind Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D46638

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 260 Initiatiefnota van het lid Kat over sneller uit de schulden Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2022D51075

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 714 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Smeulders tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken...

2021D03428

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 681 Voorstel van wet van het lid Van Brenk tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van...

2020D53105

Overige Kamerstukken

35666 Geleidende brief bij de Initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van het AOW-AOV-hiaat

35666 Geleidende brief bij de Initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van het AOW-AOV-hiaat. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 666 Initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland...

2020D50648

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 644 Initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters over «Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening» Nr. 1...

2020D47598

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 636 Voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het achterblijven van de loonontwikkeling...

2020D46755

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 637 Voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de koppeling van het wettelijk...

2020D46775

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 609 Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de Voedselbank Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2020D41962

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 592 Voorstel van wet van het lid Renkema tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF...

2020D39127

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 536 Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en...

2020D30295

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 475 Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2020D20580

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 359 Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2019D51971

Overige Kamerstukken

Geleidende brief

Geleidende brief. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 341 Initiatiefnota van het lid Becker «In Nederland beslis je over je eigen leven» Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2019D46616