Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Verzoek aan de Kunstcommissie om in de Kamer een wensenbrievenbus inclusief tentoonstelling kunstwerken te realiseren

Verzoek aan de Kunstcommissie om in de Kamer een wensenbrievenbus inclusief tentoonstelling kunstwerken te realiseren. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de Kunstcommissie Plaats en...

2024D14248

Overige Kamerstukken

Aanbiedingsbrief Parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening bij het rapport “Blind voor mens en recht”

Aanbiedingsbrief Parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening bij het rapport “Blind voor mens en recht”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 867 Parlementaire enquête fraudebeleid en dienstverlening Nr. 5 BRIEF VAN DE PARLEMENTAIRE ENQUÊTECOMMISSIE FRAUDEBELEID...

2024D06756

Overige Kamerstukken

Reactie vragen aan bewindspersonen SZW n.a.v. ‘Beleidskeuzes uitgelegd’

Reactie vragen aan bewindspersonen SZW n.a.v. ‘Beleidskeuzes uitgelegd’. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de minister voor...

2024D02622

Overige Kamerstukken

Openbaarmaking van een extern literatuuronderzoek in het kader van het kennisthema Menselijke maat

Openbaarmaking van een extern literatuuronderzoek in het kader van het kennisthema Menselijke maat. 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 341 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de...

2023D41859

Overige Kamerstukken

Aanbieding van het eindverslag ‘Rondkomen. Eindverslag van de bevindingen van het kennisthema ‘Rondkomen’’

Aanbieding van het eindverslag ‘Rondkomen. Eindverslag van de bevindingen van het kennisthema ‘Rondkomen’’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede Nr. 722 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR...

2023D39169

Overige Kamerstukken

Verzoek plan van aanpak invoeringstoetsen

Verzoek plan van aanpak invoeringstoetsen. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en...

2023D05281

Overige Kamerstukken

Verzoek om planningsbrief voor 2023

Verzoek om planningsbrief voor 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en...

2022D51710

Overige Kamerstukken

Informatieverzoek Commissie Parameters

Informatieverzoek Commissie Parameters. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Plaats en datum: Den Haag, 30 november 2022 Betreft...

2022D50993

Overige Kamerstukken

Verzoek om reactie op uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland inzake voorschotten eigenrisicodragende werkgevers

Verzoek om reactie op uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland inzake voorschotten eigenrisicodragende werkgevers. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en...

2022D49022

Overige Kamerstukken

Vragen ten behoeve van begrotingsbehandeling SZW 2023

Vragen ten behoeve van begrotingsbehandeling SZW 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de minister voor Armoedebeleid...

2022D47989

Overige Kamerstukken

Aan AFM - Wet toekomst pensioenen (36067)

Aan AFM - Wet toekomst pensioenen (36067). Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Per email: Barbara.Antonides@AFM.nl Sophy.Kroon@afm.nl Aan de bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)...

2022D41198

Overige Kamerstukken

Wet toekomst pensioenen (36067)

Wet toekomst pensioenen (36067). Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Plaats en datum: Den Haag, 12 oktober 2022...

2022D41186

Overige Kamerstukken

Verdere behandeling Wet toekomst pensioenen (36067)

Verdere behandeling Wet toekomst pensioenen (36067). Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Plaats en datum: Den Haag, 26...

2022D37551

Overige Kamerstukken

Verzoek toestemming deelname ambtenaar Gelijke Kansen Alliantie aan rondetafelgesprek

Verzoek toestemming deelname ambtenaar Gelijke Kansen Alliantie aan rondetafelgesprek. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De heer R...

2022D34223

Overige Kamerstukken

Rappel ten aanzien van de brief ten behoeve van het commissiedebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw

Rappel ten aanzien van de brief ten behoeve van het commissiedebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan...

2022D25182