Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

In handenstelling vaste commissie SZW motie lid Bruins c.s. (35359-21)

In handenstelling vaste commissie SZW motie lid Bruins c.s. (35359-21).

2020D23390

Overige Kamerstukken

Brief van de Voorzitter aan het Rathenau Instituut

Brief van de Voorzitter aan het Rathenau Instituut. Voorzitter II Tweede Kamer DER STATEN-GENERAAL Aan het Rathenau Instituut Postbus 20018 T.a.v. de directeur 2500 EA Den Haag Mw. dr. ir. M. Peters T 070 318 3033...

2019D26040

Overige Kamerstukken

Parlementair behandelvoorbehoud bij EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017) 352

Parlementair behandelvoorbehoud bij EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017) 352. Voorzitter IP Tweede Kamer DER STATEN-GENERAAL Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 In afschrift aan de minister van Buitenlandse Zaken...

2017D14569

Overige Kamerstukken

Vastgestelde afspraken behandelvoorbehoud over het EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM (2016) 815 (Kamerstuk 34655-1)

Vastgestelde afspraken behandelvoorbehoud over het EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM (2016) 815 (Kamerstuk 34655-1). Voorzitter lip Tweede Kamer DER STATEN-GENERAAL Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag...

2017D07064

Overige Kamerstukken

Parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016) 815

Parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016) 815. Voorzitter 1I4 Tweede I

2017D02275

Overige Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad voor een wijziging van Richtlijn 96/71/EC van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (Herziening detacheringsrichtlijn) COM (2016) 128

Parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad voor een wijziging van Richtlijn 96/71/EC van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling...

2016D14668

Overige Kamerstukken

Vastgestelde afspraken behandelvoorbehoud EU-voorstel herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen

Vastgestelde afspraken behandelvoorbehoud EU-voorstel herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen. Voorzitter 1 Tweede I

2014D26226

Overige Kamerstukken

Instemming door Presidium met budget tbv rapporteurschap Witboek pensioenen

Instemming door Presidium met budget tbv rapporteurschap Witboek pensioenen.

2012D18233

Overige Kamerstukken

Uitdrukkelijke goedkeuring van het Aanvullend Akkoord bij Verdrag Turkije inzake sociale zekerheid

Uitdrukkelijke goedkeuring van het Aanvullend Akkoord bij Verdrag Turkije inzake sociale zekerheid. Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 september 2009 Geachte mw. Timmerman-Buck, Hierbij deel ik u mee dat dertig...

2009D46778

Overige Kamerstukken

Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door Tweede Kamer en Eerste Kamer

Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door Tweede Kamer en Eerste Kamer. Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door: B. Tweede Kamer en Eerste Kamer MINISTERIE: SZW Kamerstuk nr. Titel wetsvoorstel Status...

2008D10628

Overige Kamerstukken

Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door:A. Tweede Kamer

Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door:A. Tweede Kamer. # 3378424 - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen versie: 08-10-2008 - - A-lijst spoedeisende wetsvoorstellen Overzicht wetsvoorstellen af te handelen voor het kerstreces door: A. Tweede Kamer...

2008D10122