Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Reactie van de Europese Commissie op het subsidiariteitsbezwaar van de Tweede Kamer inzake de richtlijn evenwicht werk-privéleven

Reactie van de Europese Commissie op het subsidiariteitsbezwaar van de Tweede Kamer inzake de richtlijn evenwicht werk-privéleven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 719 EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253...

2017D31913

Overige Kamerstukken

Brief van de vicevoorzitter van de Europese Commissie inzake het intrekken EU-Voorstel Verordening collectieve actie en vrij verkeer van diensten

Brief van de vicevoorzitter van de Europese Commissie inzake het intrekken EU-Voorstel Verordening collectieve actie en vrij verkeer van diensten. kst-33251-6 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 251...

2012D34723

Overige Kamerstukken

Reactie van de Europese Commissie op het subsidiariteitsbezwaar van het Nederlandse parlement over het Europees Globaliseringsfonds

Reactie van de Europese Commissie op het subsidiariteitsbezwaar van het Nederlandse parlement over het Europees Globaliseringsfonds. kst-33105-3 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 105 EU-voorstel: Europees Globaliseringsfonds (2014–2020)...

2012D26261