Overige kamerstukken

Overige Kamerstukken

Brief van het Adviescollege toetsing regeldruk ter aanbieding van het advies over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Romke de Jong en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)

Brief van het Adviescollege toetsing regeldruk ter aanbieding van het advies over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Romke de Jong en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel...

2021D41232

Overige Kamerstukken

Brief van het Adviescollege toetsing regeldruk ter aanbieding van het advies over het initiatiefwetsvoorstel van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd

Brief van het Adviescollege toetsing regeldruk ter aanbieding van het advies over het initiatiefwetsvoorstel van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over...

2022D26904

Overige Kamerstukken

Brief van het Adviescollege toetsing regeldruk ter aanbieding van het advies over het voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk inzake Wet invoering minimumuurloon

Brief van het Adviescollege toetsing regeldruk ter aanbieding van het advies over het voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk inzake Wet invoering minimumuurloon. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 335 Voorstel...

2020D30413

Overige Kamerstukken

Advies van Actal inzake initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken (Kamerstuk 32889)

Advies van Actal inzake initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken (Kamerstuk 32889). kst-32889-7 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 889 Voorstel van wet van de leden Van Gent en van Hijum...

2012D15100

Overige Kamerstukken

Advies van het Centraal Planbureau (CPB), uitgebracht op verzoek van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake het pensioenakkoord

Advies van het Centraal Planbureau (CPB), uitgebracht op verzoek van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake het pensioenakkoord. kst-32043-44 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 043...

2011D34651