Moties

Zoekresultaten (47.323)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van het lid Dassen over voor 1 oktober aan de Dienst Toeslagen kenbaar maken dat de zorgtoeslag eenmalig aangevuld mag worden met 412 euro

Motie van het lid Dassen over voor 1 oktober aan de Dienst Toeslagen kenbaar maken dat de zorgtoeslag eenmalig aangevuld mag worden met 412 euro. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID DASSEN Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de

2022D37143

Moties

Motie van het lid Dassen over een plan om het STAP-budget gericht in te zetten voor maatschappelijk cruciale sectoren zoals techniek en ICT

Motie van het lid Dassen over een plan om het STAP-budget gericht in te zetten voor maatschappelijk cruciale sectoren zoals techniek en ICT. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID DASSEN Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de

2022D37145

Moties

Motie van het lid Azarkan over de middelen binnen de enveloppe armoede en schulden ook aanwenden voor gerichte ondersteuning van voedsel-en kledingbanken

Motie van het lid Azarkan over de middelen binnen de enveloppe armoede en schulden ook aanwenden voor gerichte ondersteuning van voedsel-en kledingbanken. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID AZARKAN Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord

2022D37141

Moties

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over de Westerscheldetunnel uiterlijk per 2025 tolvrij maken voor personenauto's en motoren

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over de Westerscheldetunnel uiterlijk per 2025 tolvrij maken voor personenauto's en motoren. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de

2022D37140

Moties

Motie van de leden Den Haan en Paternotte over onderzoeken of het mogelijk is om doorwerken na de AOW-leeftijd te vergemakkelijken

Motie van de leden Den Haan en Paternotte over onderzoeken of het mogelijk is om doorwerken na de AOW-leeftijd te vergemakkelijken. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN DEN HAAN EN PATERNOTTE Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de

2022D37148

Moties

Motie van het lid Azarkan over tijdens de huidige kabinetsperiode voldoen aan het geadviseerde budget voor de NCDR van 5 miljoen euro

Motie van het lid Azarkan over tijdens de huidige kabinetsperiode voldoen aan het geadviseerde budget voor de NCDR van 5 miljoen euro. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID AZARKAN Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D37142

Moties

Motie van het lid Eerdmans over aanvullende maatregelen treffen om de asielinstroom te beperken

Motie van het lid Eerdmans over aanvullende maatregelen treffen om de asielinstroom te beperken. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID EERDMANS Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering aanvullende

2022D37135

Moties

Motie van het lid Ouwehand c.s. over een plan om ook studenten die geen eigen energiecontract hebben de energietoeslag geven

Motie van het lid Ouwehand c.s. over een plan om ook studenten die geen eigen energiecontract hebben de energietoeslag geven. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S. Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D37130

Moties

Motie van de leden Segers en Marijnissen over onderzoeken hoe de publieke belangen in de Nederlandse energievoorziening beter geborgd kunnen worden

Motie van de leden Segers en Marijnissen over onderzoeken hoe de publieke belangen in de Nederlandse energievoorziening beter geborgd kunnen worden. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN MARIJNISSEN Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer,

2022D37129

Moties

Motie van het lid Kuiken c.s. over verhogen van het minimumloon naar 14 euro per uur met behoud van volledige koppeling

Motie van het lid Kuiken c.s. over verhogen van het minimumloon naar 14 euro per uur met behoud van volledige koppeling. 36200-25 22 september 2022 Nota over de toestand van ’s Rijks Financién MOTIE VAN HET LID KUIKEN C.S. Plenair debat (overig) - Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest Cp MOTIE MINIMUMLOON VAN 14 EURO De

2022D37123

Moties

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over bij de oplossingen voor het mkb ook kijken naar gerichte ondersteuning van maatschappelijke voorzieningen en verenigingen

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over bij de oplossingen voor het mkb ook kijken naar gerichte ondersteuning van maatschappelijke voorzieningen en verenigingen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA C.S. Voorgesteld 22 september

2022D37125

Moties

Motie van de leden Klaver en Kuiken over een nadere uitwerking van het prijsplafond en daarbij onder andere de volumegrens en het tariefplafond ruimhartig kiezen

Motie van de leden Klaver en Kuiken over een nadere uitwerking van het prijsplafond en daarbij onder andere de volumegrens en het tariefplafond ruimhartig kiezen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN KUIKEN Voorgesteld 22 september 2022

2022D37128

Moties

Motie van het lid Ouwehand over borgen dat omwonenden goed beschermd worden tegen stank

Motie van het lid Ouwehand over borgen dat omwonenden goed beschermd worden tegen stank. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit de evaluatie van de Wet

2022D37133

Moties

Motie van het lid Klaver c.s. over een aanvullend klimaatpakket waardoor het kabinetsbeleid wel in lijn is met de klimaatdoelstelling van 2030

Motie van het lid Klaver c.s. over een aanvullend klimaatpakket waardoor het kabinetsbeleid wel in lijn is met de klimaatdoelstelling van 2030. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de

2022D37127

Moties

Motie van het lid Kuiken c.s. over huurders van woningen met slechte isolatie een afdwingbaar recht geven op stevige huurverlaging

Motie van het lid Kuiken c.s. over huurders van woningen met slechte isolatie een afdwingbaar recht geven op stevige huurverlaging. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID KUIKEN C.S. Voorgesteld 22 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D37124

Naar boven