Moties

Zoekresultaten (49.048)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van het lid Vestering

Motie van het lid Vestering. 28286-1276 08 december 2022 Dierenwelzijn MOTIE VAN HET LID VESTERING Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 10/11) De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat de wijziging van artikel 2.1 van de wet dieren, door beide Kamers is aangenomen, het uitgangspunt dient te zijn van

2022D52856

Moties

Motie van het lid Bromet

Motie van het lid Bromet. 28286-1278 08 december 2022 Dierenwelzijn MOTIE VAN HET LID BROMET Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 10/11) OQ Motie maatschappelijke baten landbouw De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de voedselproductie door onze boeren voorziet in een onmisbare eerste

2022D52859

Moties

Motie van het lid Van der Plas

Motie van het lid Van der Plas. 28286-1281 08 december 2022 Dierenwelzijn MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 10/11) ~ Dier / Motie Van der Plas- dierenwelzijnsregels De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat onze voedselproducenten concurreren in een wereldmarkt

2022D52862

Moties

Motie van het lid Van der Plas over eenduidige regels voor de productie van voedsel

Motie van het lid Van der Plas over eenduidige regels voor de productie van voedsel. 21501-32-1476 08 december 2022 Landbouw- en Visserijraad MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Landbouw- en visserijraad 11 en 12 december 2022 (21... LUR Motie Van der Plas- gelijk speelveld (2) De Kamer, gehoord de

2022D52839

Moties

Motie van het lid Bromet

Motie van het lid Bromet. 28286-1277 08 december 2022 Dierenwelzijn MOTIE VAN HET LID BROMET Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 10/11) O Motie verduurzaming landbouwsubsidies De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de landbouw voor een grote transitie staat en in het coalitieakkoord is afgesproken

2022D52858

Moties

Motie van het lid Tjeerd de Groot

Motie van het lid Tjeerd de Groot. 28286-1273 08 december 2022 Dierenwelzijn MOTIE VAN HET LID TJEERD DE GROOT Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 10/11) (') De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat 64 miljoen uit het transitiefonds wordt vrijgemaakt om aadvies te geven aan individuele

2022D52851

Moties

Motie van het lid Van der Plas

Motie van het lid Van der Plas. 28286-1279 08 december 2022 Dierenwelzijn MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 10/11) MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS, Kamelenmotie / De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op de huis- en hobbydierenlijst van 6 juli 2022 de dromedaris

2022D52860

Moties

Motie van het lid Tjeerd de Groot

Motie van het lid Tjeerd de Groot. 28286-1274 08 december 2022 Dierenwelzijn MOTIE VAN HET LID TJEERD DE GROOT Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 10/11) o. De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de convenants gesprekken voor een dierwaardige veehouderij wee vrij moet maken voor een transitie naar

2022D52853

Moties

Motie van het lid Van der Plas

Motie van het lid Van der Plas. 28286-1280 08 december 2022 Dierenwelzijn MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 10/11) MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS lijst dieren onder houderijvoorschriften De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op de huis- en hobbydierenlijst van 6

2022D52861

Moties

Motie van het lid Vestering c.s.

Motie van het lid Vestering c.s.. 28286-1275 08 december 2022 Dierenwelzijn MOTIE VAN HET LID VESTERING C.S. Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 10/11) De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Kamer opriep om niet langer toe te staan dat vleeskuikens vieeskuikenouderdieren geen permanente

2022D52855

Moties

Motie van het lid Van der Plas over vóór implementatie van NSP’s met een impactassessment in kaart brengen wat de consequenties zijn voor de voedselzekerheid

Motie van het lid Van der Plas over vóór implementatie van NSP’s met een impactassessment in kaart brengen wat de consequenties zijn voor de voedselzekerheid. 21501-32-1475 08 december 2022 Landbouw- en Visserijraad MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Landbouw- en visserijraad 11 en 12 december 2022

2022D52838

Moties

Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken of een bijmengverplichting van duurzame grondstoffen opgelegd kan worden aan de verwerkende industrie en retail (t.v.v. 36200-XIV-39)

Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken of een bijmengverplichting van duurzame grondstoffen opgelegd kan worden aan de verwerkende industrie en retail (t.v.v. 36200-XIV-39). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en

2022D52813

Moties

Motie van het lid Van der Plas

Motie van het lid Van der Plas. 28807-282 08 december 2022 Vogelpest (Aviaire influenza) MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak... ay) Motie Van der Plas- vogelgriep De Kamer, gehoord de beraadslaging, Verzoekt de regering vooraf een impact-analyse

2022D52823

Moties

Motie van het lid Vestering

Motie van het lid Vestering. 28807-280 08 december 2022 Vogelpest (Aviaire influenza) MOTIE VAN HET LID VESTERING Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak... / De Kamer, (i) gehoord de beraadslaging, constaterende dat experts waarschuwen voor de gevaren van vermenging van

2022D52820

Moties

Motie van het lid Vestering

Motie van het lid Vestering. 28807-281 08 december 2022 Vogelpest (Aviaire influenza) MOTIE VAN HET LID VESTERING Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak... De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat omgevingsdiensten moeten controleren of er niet méér dieren in

2022D52822

Naar boven