Moties

Zoekresultaten (54.994)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van de leden Ceder en Stoffer over de nieuwe vormgeving van het nabestaandenpensioen zo snel mogelijk evalueren en monitoren

Motie van de leden Ceder en Stoffer over de nieuwe vormgeving van het nabestaandenpensioen zo snel mogelijk evalueren en monitoren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 067 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting...

2022D54619

Moties

Motie van de leden Palland en Ceder over bij de monitoring de randvoorwaarden meenemen die zijn opgenomen in het pensioenakkoord

Motie van de leden Palland en Ceder over bij de monitoring de randvoorwaarden meenemen die zijn opgenomen in het pensioenakkoord. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 067 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting...

2022D54607

Moties

Motie van de leden Joseph en Vermeer over onafhankelijk laten onderzoeken of het hoorrecht in de praktijk voldoet aan de wensen van de deelnemers en juridisch voldoet

Motie van de leden Joseph en Vermeer over onafhankelijk laten onderzoeken of het hoorrecht in de praktijk voldoet aan de wensen van de deelnemers en juridisch voldoet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 043...

2024D22008

Moties

Gewijzigde motie van de leden Smals en Stoffer over het monitoren van afspraken over compensatie en de obstakels die sociale partners ondervinden om deze te realiseren (t.v.v. 36067-120)

Gewijzigde motie van de leden Smals en Stoffer over het monitoren van afspraken over compensatie en de obstakels die sociale partners ondervinden om deze te realiseren (t.v.v. 36067-120). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36...

2022D55357

Moties

Motie van het lid Den Haan over het versnellen van ouderenhuisvestingsprojecten door prefabwoningen in te zetten

Motie van het lid Den Haan over het versnellen van ouderenhuisvestingsprojecten door prefabwoningen in te zetten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 1024 MOTIE VAN HET LID...

2023D13260

Moties

Motie van het lid Inge van Dijk over een quickscan naar hoe het hoorrecht tot nu toe wordt ingevuld bij verschillende fondsen

Motie van het lid Inge van Dijk over een quickscan naar hoe het hoorrecht tot nu toe wordt ingevuld bij verschillende fondsen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 650 MOTIE...

2024D22026

Moties

Motie van het lid Maatoug c.s. over een uitvoeringsmonitor over de arbeidsvoorwaardelijke afspraken en in 2026 bezien of het invaren op tijd en verantwoord kan worden ingevoerd

Motie van het lid Maatoug c.s. over een uitvoeringsmonitor over de arbeidsvoorwaardelijke afspraken en in 2026 bezien of het invaren op tijd en verantwoord kan worden ingevoerd. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 067...

2022D54627

Moties

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Den Haan over deelnemers onafhankelijk informeren over het invaren van hun pensioen en over de plaats waar zij terechtkunnen met klachten

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Den Haan over deelnemers onafhankelijk informeren over het invaren van hun pensioen en over de plaats waar zij terechtkunnen met klachten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36...

2022D54556

Moties

Motie van het lid Van Nispen over de bedragen in kaart brengen die momenteel worden betaald aan crisisnoodopvang in hotels en op cruiseschepen

Motie van het lid Van Nispen over de bedragen in kaart brengen die momenteel worden betaald aan crisisnoodopvang in hotels en op cruiseschepen. 36560-VI-18 20 juni 2024 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023...

2024D26085

Moties

Motie van de leden Van Nispen en Mutluer over met spoed de RVU voor politiepersoneel verlengen

Motie van de leden Van Nispen en Mutluer over met spoed de RVU voor politiepersoneel verlengen. 36560-VI-20 20 juni 2024 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN MUTLUER...

2024D26087

Moties

Motie van de leden Krul en Tielen over in kaart brengen welke opties er zijn om de toegankelijkheid van vaccinaties te verbeteren

Motie van de leden Krul en Tielen over in kaart brengen welke opties er zijn om de toegankelijkheid van vaccinaties te verbeteren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 742 MOTIE...

2024D13383

Moties

Motie van het lid Tielen c.s. over aan het RIVM een herijking van de notitie over de kritische vaccinatiegraad vragen, met daarbij een invulling van de ontbrekende ondergrenzen

Motie van het lid Tielen c.s. over aan het RIVM een herijking van de notitie over de kritische vaccinatiegraad vragen, met daarbij een invulling van de ontbrekende ondergrenzen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32...

2024D13371

Moties

Motie van de leden Van Nispen en Mutluer over met spoed werk maken van de aanbevelingen van de Inspectie Justitie en Veiligheid ten aanzien van Ter Apel

Motie van de leden Van Nispen en Mutluer over met spoed werk maken van de aanbevelingen van de Inspectie Justitie en Veiligheid ten aanzien van Ter Apel. Jaarverslag 36560-VI-19 en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid...

2024D26086

Moties

Motie van het lid Van Nispen over een deel van de 200 miljoen euro voor goed bestuur en de rechtsstaat uit het hoofdlijnenakkoord besteden aan de aanbevelingen van de commissie-Van der Meer II

Motie van het lid Van Nispen over een deel van de 200 miljoen euro voor goed bestuur en de rechtsstaat uit het hoofdlijnenakkoord besteden aan de aanbevelingen van de commissie-Van der Meer II. 36560-VI-21 20 juni...

2024D26088

Moties

Motie van het lid Tielen c.s. over het verkennen van het gebruik van combinatievaccins in andere landen en inpassing daarvan in het huidige Rijksvaccinatieprogramma

Motie van het lid Tielen c.s. over het verkennen van het gebruik van combinatievaccins in andere landen en inpassing daarvan in het huidige Rijksvaccinatieprogramma. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr...

2024D13370