Moties

Zoekresultaten (47.459)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, [start_date], [end_date]

Moties

Motie van de leden Smals en Van Beukering-Huijbregts over de verruimde werkkostenregeling inzetten om een onbelaste meerurenbonus mogelijk te maken

Motie van de leden Smals en Van Beukering-Huijbregts over de verruimde werkkostenregeling inzetten om een onbelaste meerurenbonus mogelijk te maken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1145 MOTIE VAN DE LEDEN SMALS EN VAN BEUKERING-HUIJBREGTS Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de

2022D38699

Moties

Motie van de leden Ceder en Smals over een periodiek, geaggregeerd overzicht van arbeidsmarktontwikkelingen en behoeftes aan personeel

Motie van de leden Ceder en Smals over een periodiek, geaggregeerd overzicht van arbeidsmarktontwikkelingen en behoeftes aan personeel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1137 MOTIE VAN DE LEDEN CEDER EN SMALS Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat

2022D38691

Moties

Motie van het lid Koekkoek over investeren in de werkbegeleidingstaak van het UWV

Motie van het lid Koekkoek over investeren in de werkbegeleidingstaak van het UWV. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1140 MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er miljoenen ongeletterden en digitaal ongeletterden zijn in

2022D38694

Moties

Motie van het lid Palland c.s. over het aanpakken van de extremen in de marginale druk zodat mensen meer overhouden aan eigen extra arbeid

Motie van het lid Palland c.s. over het aanpakken van de extremen in de marginale druk zodat mensen meer overhouden aan eigen extra arbeid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1142 MOTIE VAN HET LID PALLAND C.S. Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat

2022D38696

Moties

Motie van het lid Léon de Jong over het naar vermogen inzetten van het huidige bestand aan onbenut arbeidspotentieel en uitkeringsgerechtigden

Motie van het lid Léon de Jong over het naar vermogen inzetten van het huidige bestand aan onbenut arbeidspotentieel en uitkeringsgerechtigden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1138 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de

2022D38692

Moties

Motie van het lid Koekkoek over digitale middelen beschikbaar stellen aan mensen die deze niet kunnen bekostigen

Motie van het lid Koekkoek over digitale middelen beschikbaar stellen aan mensen die deze niet kunnen bekostigen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1141 MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat digitale vaardigheden in deze

2022D38695

Moties

Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over de benaming "middelbaar beroepsonderwijs" wijzigen in een benaming die recht doet aan de grote waarde van praktisch opgeleide vakmensen

Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over de benaming "middelbaar beroepsonderwijs" wijzigen in een benaming die recht doet aan de grote waarde van praktisch opgeleide vakmensen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1136 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN STOFFER Voorgesteld 29 september

2022D38690

Moties

Motie van het lid Gündogan c.s. over de meerurenbonus meenemen als een van de te verkennen opties

Motie van het lid Gündogan c.s. over de meerurenbonus meenemen als een van de te verkennen opties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1135 MOTIE VAN HET LID GÜNDOG˘ AN C.S. Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet, in lijn met de recent

2022D38689

Moties

Motie van het lid Léon de Jong over een verdere instroom van arbeidsmigranten van binnen en buiten Europa direct stoppen

Motie van het lid Léon de Jong over een verdere instroom van arbeidsmigranten van binnen en buiten Europa direct stoppen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1139 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de verdere

2022D38693

Moties

Motie van het lid Van Haga over een werkoffensief starten door het beter benutten van het huidige arbeidspotentieel

Motie van het lid Van Haga over een werkoffensief starten door het beter benutten van het huidige arbeidspotentieel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1134 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om een grootschalig

2022D38688

Moties

Motie van de leden Jasper van Dijk en Ceder over meetbare indicatoren om de Nederlandse voortgang op het gebied van belastingontwijking te toetsen

Motie van de leden Jasper van Dijk en Ceder over meetbare indicatoren om de Nederlandse voortgang op het gebied van belastingontwijking te toetsen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN

2022D38360

Moties

Motie van het lid Ceder over uitvoering van de OESO-richtlijnen als voorwaarde voor het gebruik van handelsbevorderende instrumenten

Motie van het lid Ceder over uitvoering van de OESO-richtlijnen als voorwaarde voor het gebruik van handelsbevorderende instrumenten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 7 MOTIE VAN HET LID CEDER Voorgesteld tijdens

2022D38346

Moties

Motie van het lid Klink over de bilaterale relatie met Algerije

Motie van het lid Klink over de bilaterale relatie met Algerije. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KLINK Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 september 2022 De Kamer, gehoord de

2022D38353

Moties

Motie van de leden Hammelburg en Ceder over het toetsen van de beleidsvoorstellen op effectiviteit en additionaliteit

Motie van de leden Hammelburg en Ceder over het toetsen van de beleidsvoorstellen op effectiviteit en additionaliteit. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN HAMMELBURG EN CEDER Voorgesteld tijdens

2022D38347

Moties

Motie van het lid Koekkoek over ten minste 70% van het budget binnen begrotingsartikel 1 reserveren voor lokaal mkb en ngo’s

Motie van het lid Koekkoek over ten minste 70% van het budget binnen begrotingsartikel 1 reserveren voor lokaal mkb en ngo’s. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 10 MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK Voorgesteld tijdens

2022D38352

Naar boven