Moties

Zoekresultaten (47.495)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, [start_date], [end_date]

Moties

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het inspecteren van het hotspotarchief door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het inspecteren van het hotspotarchief door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 1947 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. Voorgesteld 4 oktober 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering te

2022D39608

Moties

Motie van het lid Van der Plas c.s. over de personele inzet in de zorg integraal aanpakken

Motie van het lid Van der Plas c.s. over de personele inzet in de zorg integraal aanpakken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 665 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de gehele zorgsector personele inzet een

2022D38722

Moties

Motie van het lid Mohandis c.s. over een inventarisatie van door de energiecrisis te verwachten problemen in verpleeghuizen

Motie van het lid Mohandis c.s. over een inventarisatie van door de energiecrisis te verwachten problemen in verpleeghuizen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 661 MOTIE VAN HET LID MOHANDIS C.S. Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er een

2022D38718

Moties

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over in overleg met het Zorginstituut komen tot een kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over in overleg met het Zorginstituut komen tot een kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 663 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat

2022D38720

Moties

Motie van de leden Bevers en Den Haan over het verminderen van belemmerende factoren bij de implementatie en inzet van zorgtechnologie

Motie van de leden Bevers en Den Haan over het verminderen van belemmerende factoren bij de implementatie en inzet van zorgtechnologie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 662 MOTIE VAN DE LEDEN BEVERS EN DEN HAAN Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende

2022D38719

Moties

Motie van het lid Van der Plas c.s. over minimaal de helft van de geclusterde woonvormen geschikt maken voor mensen met dementie

Motie van het lid Van der Plas c.s. over minimaal de helft van de geclusterde woonvormen geschikt maken voor mensen met dementie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 664 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat

2022D38721

Moties

Motie van het lid Ellemeet c.s. over het dichten van de loonkloof tussen de ouderenzorg en de markt

Motie van het lid Ellemeet c.s. over het dichten van de loonkloof tussen de ouderenzorg en de markt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 659 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat veel salarissen in de ouderenzorg 6% tot

2022D38716

Moties

Motie van de leden Den Haan en Bevers over het instellen van een aanjaagteam dat best practices onder de aandacht brengt bij zorgorganisaties

Motie van de leden Den Haan en Bevers over het instellen van een aanjaagteam dat best practices onder de aandacht brengt bij zorgorganisaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 658 MOTIE VAN DE LEDEN DEN HAAN EN BEVERS Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D38715

Moties

Motie van het lid Den Haan over werkvormen die een positieve bijdrage leveren aan het imago van oudere werkzoekenden

Motie van het lid Den Haan over werkvormen die een positieve bijdrage leveren aan het imago van oudere werkzoekenden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1146 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat werkgevers nog steeds

2022D38700

Moties

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Sahla over zorgen dat iedereen die met kinderen kan en wil werken, aan de slag kan in de kinderopvang

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Sahla over zorgen dat iedereen die met kinderen kan en wil werken, aan de slag kan in de kinderopvang. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1148 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BEUKERING-HUIJBREGTS EN SAHLA Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de

2022D38702

Moties

Motie van het lid Smals over onderzoek naar mogelijkheden om vaker voltijdscontracten aan te bieden bij de rijksoverheid

Motie van het lid Smals over onderzoek naar mogelijkheden om vaker voltijdscontracten aan te bieden bij de rijksoverheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1144 MOTIE VAN HET LID SMALS Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de rijksoverheid een

2022D38698

Moties

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over het stimuleren van het ontstaan van bedrijfsscholen

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over het stimuleren van het ontstaan van bedrijfsscholen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1143 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER PLAS Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er sprake is van grote

2022D38697

Moties

Motie van de leden Ellemeet en Mohandis over het scheiden van wonen en zorg uitstellen totdat de wachtlijsten zijn opgelost

Motie van de leden Ellemeet en Mohandis over het scheiden van wonen en zorg uitstellen totdat de wachtlijsten zijn opgelost. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 660 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN MOHANDIS Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de

2022D38717

Moties

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Smals over een onderzoek naar de rol van flexibele arbeidstijden in het verbreken van de deeltijdcultuur

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Smals over een onderzoek naar de rol van flexibele arbeidstijden in het verbreken van de deeltijdcultuur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1147 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BEUKERING-HUIJBREGTS EN SMALS Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord

2022D38701

Moties

Motie van het lid Agema c.s. over het schrappen van de herinterpretatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Motie van het lid Agema c.s. over het schrappen van de herinterpretatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 657 MOTIE VAN HET LID AGEMA C.S. Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Inspectie Gezondheidszorg

2022D38714

Naar boven