Moties

Zoekresultaten (47.778)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, Motie

Moties

Motie van de leden Smals en Van Beukering-Huijbregts over de verruimde werkkostenregeling inzetten om een onbelaste meerurenbonus mogelijk te maken

Motie van de leden Smals en Van Beukering-Huijbregts over de verruimde werkkostenregeling inzetten om een onbelaste meerurenbonus mogelijk te maken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1145 MOTIE VAN DE LEDEN...

2022D38699

Moties

Motie van het lid Koekkoek over investeren in de werkbegeleidingstaak van het UWV

Motie van het lid Koekkoek over investeren in de werkbegeleidingstaak van het UWV. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1140 MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK Voorgesteld 29 september 2022 De Kamer...

2022D38694

Moties

Motie van het lid Léon de Jong over het naar vermogen inzetten van het huidige bestand aan onbenut arbeidspotentieel en uitkeringsgerechtigden

Motie van het lid Léon de Jong over het naar vermogen inzetten van het huidige bestand aan onbenut arbeidspotentieel en uitkeringsgerechtigden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1138 MOTIE VAN HET...

2022D38692

Moties

Motie van het lid Koekkoek over digitale middelen beschikbaar stellen aan mensen die deze niet kunnen bekostigen

Motie van het lid Koekkoek over digitale middelen beschikbaar stellen aan mensen die deze niet kunnen bekostigen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1141 MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK Voorgesteld 29...

2022D38695

Moties

Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over de benaming "middelbaar beroepsonderwijs" wijzigen in een benaming die recht doet aan de grote waarde van praktisch opgeleide vakmensen

Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over de benaming "middelbaar beroepsonderwijs" wijzigen in een benaming die recht doet aan de grote waarde van praktisch opgeleide vakmensen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023...

2022D38690