Moties

Zoekresultaten (47.771)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, Motie

Moties

Motie van het lid Beckerman over uitspreken dat de huurprijzen van woningen de komende drie jaar niet mogen stijgen

Motie van het lid Beckerman over uitspreken dat de huurprijzen van woningen de komende drie jaar niet mogen stijgen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 1113 MOTIE...

2023D44798

Moties

Motie van de leden Hagen en Van der Laan over onderzoek naar de mogelijkheid om wegwerp-e-sigaretten te verbieden

Motie van de leden Hagen en Van der Laan over onderzoek naar de mogelijkheid om wegwerp-e-sigaretten te verbieden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. 281 MOTIE VAN DE LEDEN HAGEN EN...

2023D44760

Moties

Motie van het lid Thijssen over in kaart brengen in welke regio's of gemeenten er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving en daarbij burgers actief benaderen en ontzorgen

Motie van het lid Thijssen over in kaart brengen in welke regio's of gemeenten er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving en daarbij burgers actief benaderen en ontzorgen. Tweede Kamer der...

2023D44805

Moties

Motie van het lid De Hoop over zich op Europees niveau inzetten voor een verbod op de export van plastic afval buiten de EU

Motie van het lid De Hoop over zich op Europees niveau inzetten voor een verbod op de export van plastic afval buiten de EU. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. 283...

2023D44763

Moties

Motie van het lid Peter de Groot over niet eisen dat een huurwoning volledig gestript wordt opgeleverd, maar de keuze aan de zittende en de nieuwe huurder laten

Motie van het lid Peter de Groot over niet eisen dat een huurwoning volledig gestript wordt opgeleverd, maar de keuze aan de zittende en de nieuwe huurder laten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32...

2023D44800

Moties

Motie van het lid Van Haga over onderzoek naar de mogelijkheid om bij verkoop van woningen door woningcorporaties een aantrekkelijke financiering aan zittende huurders aan te bieden

Motie van het lid Van Haga over onderzoek naar de mogelijkheid om bij verkoop van woningen door woningcorporaties een aantrekkelijke financiering aan zittende huurders aan te bieden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 847...

2023D44796

Moties

Motie van het lid Haverkort c.s. over de door het EP voorgestelde brede definitie voor hoogwaardige recycling opnemen in het eerste Circulair Materialenplan

Motie van het lid Haverkort c.s. over de door het EP voorgestelde brede definitie voor hoogwaardige recycling opnemen in het eerste Circulair Materialenplan. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. 279 MOTIE...

2023D44756

Moties

Motie van het lid Van Esch over zo snel mogelijk wetenschappelijk laten onderzoeken welke variabelen bepalend zijn voor de effectiviteit van alternatieve verblijfplaatsen voor vleermuizen

Motie van het lid Van Esch over zo snel mogelijk wetenschappelijk laten onderzoeken welke variabelen bepalend zijn voor de effectiviteit van alternatieve verblijfplaatsen voor vleermuizen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 847 Integrale visie...

2023D44804

Moties

Motie van het lid Van Haga over de oorzaak van de hardere daling van het vastgoedtransactievolume in Nederland in kaart brengen

Motie van het lid Van Haga over de oorzaak van de hardere daling van het vastgoedtransactievolume in Nederland in kaart brengen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr...

2023D44795

Moties

Motie van het lid Peter de Groot over het transformatiepotentieel inzichtelijk krijgen door vve's of individuele eigenaren van recreatieparken de mogelijkheid te geven om zich aan te melden bij de bestuurlijk aanjager

Motie van het lid Peter de Groot over het transformatiepotentieel inzichtelijk krijgen door vve's of individuele eigenaren van recreatieparken de mogelijkheid te geven om zich aan te melden bij de bestuurlijk aanjager. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D44799

Moties

Motie van de leden Agema en Van den Berg over bewerkstelligen dat inspectiebezoeken in beginsel onaangekondigd plaatsvinden

Motie van de leden Agema en Van den Berg over bewerkstelligen dat inspectiebezoeken in beginsel onaangekondigd plaatsvinden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 012 Governance in de zorgsector Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN...

2023D44863

Moties

Motie van de leden Dijk en Drost over ervoor zorgen dat binnen de apotheekzorg eigenaarschap van private-equitypartijen tot het verleden gaat behoren en er geen geld meer uit de apotheekzorg naar derden verdwijnt

Motie van de leden Dijk en Drost over ervoor zorgen dat binnen de apotheekzorg eigenaarschap van private-equitypartijen tot het verleden gaat behoren en er geen geld meer uit de apotheekzorg naar derden verdwijnt. Tweede Kamer der...

2023D44869

Moties

Motie van het lid Van Raan over op korte termijn een onafhankelijk red-team onderzoek laten doen naar de juridische kwetsbaarheden in het besluit op de natuurvergunning voor Schiphol

Motie van het lid Van Raan over op korte termijn een onafhankelijk red-team onderzoek laten doen naar de juridische kwetsbaarheden in het besluit op de natuurvergunning voor Schiphol. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31...

2023D44860

Moties

Motie van het lid Krul over bij de verbetervoorstellen voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid verkennen hoe het Rijk of een onafhankelijke partij een meer centrale regierol kan spelen

Motie van het lid Krul over bij de verbetervoorstellen voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid verkennen hoe het Rijk of een onafhankelijke partij een meer centrale regierol kan spelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 852...

2023D44758

Moties

Motie van het lid Dijk over ervoor zorgen dat binnen de gehele zorg eigenaarschap van private-equitypartijen tot het verleden gaat behoren

Motie van het lid Dijk over ervoor zorgen dat binnen de gehele zorg eigenaarschap van private-equitypartijen tot het verleden gaat behoren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 012 Governance in de zorgsector Nr. 59...

2023D44870