Moties

Zoekresultaten (47.778)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, Motie

Moties

Motie van het lid Van der Plas over maatwerk toepassen binnen het beleid omtrent NV-gebieden en daarbij uitgaan van actuele cijfers

Motie van het lid Van der Plas over maatwerk toepassen binnen het beleid omtrent NV-gebieden en daarbij uitgaan van actuele cijfers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1608 MOTIE...

2023D48279

Moties

Motie van het lid Van der Plas over verkennen hoe de verlaging van de GLB-premies via de Landbouwbegroting kan worden opgevangen

Motie van het lid Van der Plas over verkennen hoe de verlaging van de GLB-premies via de Landbouwbegroting kan worden opgevangen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1607 MOTIE...

2023D48278

Moties

Motie van het lid Van der Plas over het kenbaar maken van het belang van dierlijke mest boven kunstmest en het belang van mestderogatie voor Nederland

Motie van het lid Van der Plas over het kenbaar maken van het belang van dierlijke mest boven kunstmest en het belang van mestderogatie voor Nederland.

2023D48277

Moties

Motie van het lid Ouwehand over zich sterk verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie over diertransporten

Motie van het lid Ouwehand over zich sterk verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie over diertransporten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1605 MOTIE VAN HET LID...

2023D48276

Moties

Motie van het lid Van Campen c.s. over de nijpende situatie op de Nederlandse mestmarkt aan de orde stellen en de Europese Commissie vragen kunstmestvervangers per direct mogelijk te maken

Motie van het lid Van Campen c.s. over de nijpende situatie op de Nederlandse mestmarkt aan de orde stellen en de Europese Commissie vragen kunstmestvervangers per direct mogelijk te maken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2023D48275

Moties

Motie van het lid Flach c.s. over zich sterk maken voor halvering van de voorgenomen korting op het tongquotum voor de Noordzeevisserij

Motie van het lid Flach c.s. over zich sterk maken voor halvering van de voorgenomen korting op het tongquotum voor de Noordzeevisserij. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1603...

2023D48274

Moties

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over in Europees verband pleiten voor het opheffen van Sancties op Kosovo

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over in Europees verband pleiten voor het opheffen van Sancties op Kosovo. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2768...

2023D44838

Moties

Motie van het lid Tony van Dijck over niet instemmen met een verdergaande collectieve schulduitgifte in EU-verband

Motie van het lid Tony van Dijck over niet instemmen met een verdergaande collectieve schulduitgifte in EU-verband. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1982 MOTIE VAN...

2023D44717

Moties

Motie van het lid Van den Berg over borgen dat patiënten in beginsel altijd kunnen zien welke zorgaanbieder hun data heeft ingezien en/of voor welk onderzoek welke van hun data zijn gebruikt

Motie van het lid Van den Berg over borgen dat patiënten in beginsel altijd kunnen zien welke zorgaanbieder hun data heeft ingezien en/of voor welk onderzoek welke van hun data zijn gebruikt. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL...

2023D44874

Moties

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over het zo snel mogelijk vrijgeven van Europese middelen zodra een nieuwe Poolse regering de vereiste rechtsstaathervormingen heeft doorgevoerd

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over het zo snel mogelijk vrijgeven van Europese middelen zodra een nieuwe Poolse regering de vereiste rechtsstaathervormingen heeft doorgevoerd. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 21 501-02 Raad Algemene...

2023D44836

Moties

Motie van de leden Inge van Dijk en Temmink

Motie van de leden Inge van Dijk en Temmink. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1311 MOTIE VAN DE LEDEN INGE VAN DIJK EN TEMMINK Voorgesteld 26 oktober 2023 De Kamer...

2023D44699

Moties

Motie van het lid Temmink over de aanmeldingsdeadline van 31 december 2023 voor gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal schrappen

Motie van het lid Temmink over de aanmeldingsdeadline van 31 december 2023 voor gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal schrappen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1306 MOTIE VAN HET LID TEMMINK...

2023D44690

Moties

Motie van het lid Temmink over de DUO-schulden van personen die onder de kindregeling vallen niet meer categorisch uitsluiten

Motie van het lid Temmink over de DUO-schulden van personen die onder de kindregeling vallen niet meer categorisch uitsluiten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1305 MOTIE VAN HET LID TEMMINK...

2023D44689

Moties

Motie van het lid Kat c.s. over gemeenten de ruimte bieden om gedupeerde jongeren te ondersteunen die na een schuldhulpverleningstraject een niet-saneerbare restschuld houden

Motie van het lid Kat c.s. over gemeenten de ruimte bieden om gedupeerde jongeren te ondersteunen die na een schuldhulpverleningstraject een niet-saneerbare restschuld houden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1310...

2023D44696

Moties

Motie van het lid Ceder over op de geëigende manieren onderzoek doen naar de precieze rol van de lraanse Republikeinse Garde in de terreuraanval van 7 oktober

Motie van het lid Ceder over op de geëigende manieren onderzoek doen naar de precieze rol van de lraanse Republikeinse Garde in de terreuraanval van 7 oktober. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410...

2023D44845